Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές μέλη της κ. Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα και Χριστάκη Τζιοβάνη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε σημερινή συνεδρία της. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεων (CCRA) και του Συνδέσμου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βραχυπρόθεσμης και Μακροπρόθεσμης Ενοικίασης Οχημάτων (CVRLA). Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ) παρ’ όλο που κλήθηκε δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, ενώ το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή απέστειλε γραπτώς τις θέσεις του σ’ αυτή.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου, ώστε να εξαιρεθούν υπό προϋποθέσεις οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό από την υποχρέωση υποβολής γραπτής δήλωσης στο διευθυντή και κατάστασης καταγραφής των οχημάτων που προτίθενται να εκμισθώνουν, προκειμένου αυτές να έχουν δικαίωμα παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση συνεπάγεται και την απαλλαγή των επιχειρήσεων αυτών από την υποχρέωση καταβολής του τέλους των πενήντα ευρώ (€50) που απαιτούνται για την υποβολή της γραπτής δήλωσης και των πενήντα ευρώ (€50) που απαιτούνται για την υποβολή της σχετικής κατάστασης.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εκ των εισηγητών της κ. Αντρέας Φακοντής δήλωσε ότι οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται αιτιολογημένες και δίκαιες, καθότι επιχειρήσεις που παρείχαν υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό και λειτουργούσαν με το προηγούμενο νομικό καθεστώς είναι ορθό να συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα παροχής τέτοιων υπηρεσιών, χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που καθορίστηκαν με τη νέα νομοθεσία. Επιπρόσθετα, ο ίδιος δήλωσε ότι το διοικητικό κόστος εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων για το υπό συζήτηση θέμα θα είναι μεγαλύτερο από τα αναμενόμενα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από την είσπραξη των προβλεπόμενων τελών.

Τέλος, ο ίδιος εισηγητής δήλωσε πρόσθετα ότι οι εν λόγω διατάξεις θεωρούνται αναγκαίες στα πλαίσια παροχής βοήθειας στις εν λόγω επιχειρήσεις, που λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Οι εκπρόσωποι του CCRA και του CVRLA συμφώνησαν επίσης με τις προτεινόμενες διατάξεις, με την προϋπόθεση όμως ότι το αρμόδιο τμήμα θα επιστρέψει στις επιχειρήσεις τις επικυρωμένες καταστάσεις καταγραφής των οχημάτων τους, που έγιναν με το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

10 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων