Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για την πρόταση νόμου «Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Κουτσού
Κυριάκος Χατζηγιάννης Ζαχαρίας Κουλίας
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, κ. Πάμπο Παπαγεωργίου και Χριστάκη Τζιοβάνη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Απριλίου 2014. Στα πλαίσια της εξέτασης της πρότασης νόμου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) και της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε, είναι η τροποποίηση του άρθρου 5 του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Νόμου, ώστε να διαγραφεί η αναφορά στους εξ αρρενογονίας πρόσφυγες, για να αρθεί ο διαχωρισμός μεταξύ των εκ πατρογονίας και των εκ μητρογονίας προσφύγων και κατά συνέπεια να αναγνωρισθεί το δικαίωμα στους πρόσφυγες, όταν συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, να αποκτήσουν προσφυγική ταυτότητα και να μπορέσουν να επωφεληθούν, με αίτηση που θα υποβάλουν στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, όλων των ωφελημάτων που προνοεί η προσφυγική πολιτική του κράτους.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στη συνέχεια για τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της, γι’ αυτό και εισηγήθηκε να προωθηθεί στην ολομέλεια της Βουλής.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι συμφωνεί με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και συνεπώς δεν έχει να προσθέσει οτιδήποτε περαιτέρω.

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΠ και της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων δήλωσαν πως η προωθούμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, γι’ αυτό και ζήτησαν όπως η πρόταση νόμου ψηφιστεί τάχιστα σε νόμο.

Υπό το φώς των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες της πρότασης νόμου, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής απόψεως.

 

9 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων