Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια των επισυνημμένων παραρτημάτων

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιάννος Λαμάρης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους προϋπολογισμούς που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2014, και τους προϋπολογισμούς που αναφέρονται στο Δεύτερο Παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2014. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά προϋπολογισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι γενικοί διευθυντές και άλλοι αρμόδιοι των ημικρατικών οργανισμών στους οποίους οι εν λόγω προϋπολογισμοί αναφέρονται. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργείων.

Σκοπός των νόμων που προτείνονται είναι η κατά νόμο έγκριση των προϋπολογισμών των υπό αναφορά ημικρατικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2014.

Οι προϋπολογισμοί των εν λόγω οργανισμών προβλέπουν ειδικότερα για το έτος 2014 τα ακόλουθα:

1. Προϋπολογισμός Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2014: Έσοδα ύψους €415.153.000 και δαπάνες ύψους €448.281.934.

2. Προϋπολογισμός Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2014: Έσοδα ύψους €786.771.000 και δαπάνες ύψους €753.382.214.

3. Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το 2014: Έσοδα και δαπάνες ύψους €50.272.909.

4. Προϋπολογισμός Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών για το 2014: Έσοδα και δαπάνες ύψους €26.083.590.

5. Προϋπολογισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2014: Έσοδα ύψους €4.602.025 και δαπάνες ύψους €5.365.975.

6. Προϋπολογισμός Ταμείου Θήρας για το 2014: Έσοδα ύψους €4.680.280 και δαπάνες ύψους €5.200.000.

7. Προϋπολογισμός Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2014: Έσοδα και δαπάνες ύψους €30.150.000.

8. Προϋπολογισμός Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2014: Έσοδα και δαπάνες ύψους €6.883.890.

9. Προϋπολογισμός Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2014: Έσοδα ύψους €1.956.456 και δαπάνες ύψους €2.856.843.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή εκ των πραγμάτων ήταν αναγκασμένη να ακολουθήσει συνοπτικές διαδικασίες όσον αφορά την εξέταση των συγκεκριμένων προϋπολογισμών, λόγω των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων που της παρέχονταν μεταξύ κατάθεσής τους στη Βουλή και υποβολής τους στην ολομέλεια του σώματος για την κατά νόμο έγκρισή τους.

Όπως είναι γνωστό, η κατάθεση στη Βουλή μεγάλου αριθμού προϋπολογισμών ημικρατικών οργανισμών για το 2014, μεταξύ των οποίων και οι υπό αναφορά προϋπολογισμοί, έγινε με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει εκτός των προβλεπόμενων συνταγματικών προθεσμιών, αφού έχει προ πολλού εξαντληθεί η δυνατότητα λειτουργίας των επηρεαζόμενων οργανισμών στη βάση των δύο προβλεπόμενων δωδεκατημορίων, δηλαδή για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2014. Η εξέλιξη αυτή, η οποία δημιουργεί πολλαπλής φύσεως θεσμικές περιπλοκές και φέρνει τη Βουλή προ τετελεσμένων, είχε κατ’ ανάγκην ως αποτέλεσμα τη συζήτηση των συγκεκριμένων προϋπολογισμών με συνοπτικές διαδικασίες, που δεν παρείχαν τη δυνατότητα εις βάθος και ενδελεχούς μελέτης τους.

Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού ενημερώθηκε από τους παρευρεθέντες αξιωματούχους και άλλους αρμοδίους για τα προγράμματα και τις επιδιώξεις των εν λόγω ημικρατικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2014, όπως και για τις επιμέρους πρόνοιες των υπό συζήτηση προϋπολογισμών, αποφάσισε να υποβάλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα των μελών της να διατυπώσουν τις τελικές τους θέσεις κατά τη συζήτηση των σχετικών νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014.

2. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014.

3. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2014 Νόμος του 2014.

4. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2014 Νόμος του 2014.

5. Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2014 Νόμος του 2014.

6. Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 2014 Νόμος του 2014.

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014.

2. Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014.

3. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2014 Νόμος του 2014.

 

 

 

 

 

8 Απριλίου 2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων