Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Μαρτίου 2014. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να καλυφθεί πλήρως το εύρος του συνόλου των αρμοδιοτήτων και της αποστολής του υπουργείου αυτού και έτσι να αποδίδεται ορθά και ολοκληρωμένα ο ρόλος που επιτελεί.

Ειδικότερα, με το πιο πάνω νομοσχέδιο προβλέπεται ότι, όπου γίνεται αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο ή σε οποιουσδήποτε κανονισμούς στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα θεωρείται ότι γίνεται αναφορά στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντίστοιχα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προτεινόμενου νομοσχεδίου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι ανέκαθεν υπήρχε η πρόθεση για μετονομασία του εν λόγω υπουργείου, καθώς αυτό είναι το κατεξοχήν αρμόδιο υπουργείο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, όπως επισήμανε ο ίδιος, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, που αποτελούν τμήματα του υπουργείου, αφορούν αποκλειστικά θέματα κοινωνικής πρόνοιας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

7 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων