Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Νίκος Νουρής Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2014. Στην συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος απέστειλε γραπτώς τις θέσεις του με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2014.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η προσθήκη στο Παράρτημα ΙΙ της βασικής νομοθεσίας για την προστασία και διαχείριση των άγριων πτηνών και θηραμάτων επτά νέων ειδών άγριων πτηνών, ώστε αυτά να δύνανται να καθοριστούν ως θήραμα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι, παρʼ όλο που τα εν λόγω είδη δεν απαντώνται στην Κύπρο, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για σκοπούς συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, λόγω της τροποποίησης σειράς ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν τον τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες προέκυψαν στα πλαίσια της διαδικασίας προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε διευκρινιστικά ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονιστούν με την Οδηγία 2013/17/ΕΕ το αργότερο μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ, δηλαδή την 1η Ιουλίου 2013. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η ΕΕ έχει αρχίσει διαδικασία παράβασης εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω της μη λήψης μέτρων εκ μέρους της Κύπρου για εναρμόνιση με την υπό αναφορά Οδηγία.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Μαρτίου 2014.

Η εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος με επιστολή του, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2014, ενημέρωσε την επιτροπή ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σχεδίου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

7 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων