Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για την Εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την Επανεισδοχή Προσώπων που Διαμένουν Χωρίς Άδεια (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 28 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αστυνομίας, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση του Πρωτοκόλλου, που υπογράφτηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013 στο Βελιγράδι, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για την Εφαρμογή της Συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την Επανεισδοχή Προσώπων που Διαμένουν Χωρίς Άδεια.

Επισημαίνεται ότι η υπογραφή του πρωτοκόλλου έγινε δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 73.024 και ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου του 2011. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Το εν λόγω πρωτόκολλο υπεγράφη στο Βελιγράδι στις 30 Ιανουαρίου 2013 από τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά, εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, και από πλευράς της Δημοκρατίας της Σερβίας από τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών κ. Ίβιτσα Ντάτσιτς, στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Σερβίας, που πραγματοποιήθηκε κατά την αναφερόμενη ημερομηνία.

2. Η συμφωνία επανεισδοχής στοχεύει στη διευκόλυνση της επανεισδοχής προσώπων τα οποία εισέρχονται ή παραμένουν παράνομα στο έδαφος των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή προσώπων τα οποία δεν πληρούν ή έχουν στο μεταξύ απολέσει τις ισχύουσες στο κάθε συμβαλλόμενο μέρος προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής. Σημειώνεται πρόσθετα ότι η σύναψη πρωτοκόλλου προωθείται με βάση το άρθρο 19 της αναφερόμενης συμφωνίας, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη και η Σερβία καταρτίζουν πρωτόκολλα εφαρμογής.

Στα πλαίσια εξέτασης του υπό αναφορά κυρωτικού νομοσχεδίου, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους για το περιεχόμενο του πιο πάνω πρωτοκόλλου σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής και υπέβαλε αριθμό σχετικών ερωτημάτων.

Με βάση τα πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του εν λόγω πρωτοκόλλου.

 

7 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων