Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Μαρτίου 2014. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για το έτος 2014 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.044.830, οι οποίες αφορούν δαπάνες προσωπικού (€7.873.460), λειτουργικές δαπάνες (€2.024.100) και κεφαλαιουχικές δαπάνες (€147.270), και συνολικά έσοδα ύψους €10.126.500, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία ύψους €10.000.000 και από τόκους ύψους €91.500.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2014 θα καλυφθεί κυρίως από κρατική χορηγία, κονδύλια από ευρωπαϊκά ταμεία, καθώς και από άλλες πηγές εσόδων και χρηματικά διαθέσιμα του οργανισμού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στα πλαίσια της άσκησης των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του ο οργανισμός αναμένεται ότι κατά το έτος 2014 θα καταβάλει τις εξής πληρωμές:

1. Ποσό ύψους €7,5 εκατομ. για τη στήριξη των κοινών οργανώσεων αγοράς, από το οποίο ποσοστό ύψους 95% αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

2. Ποσό ύψους €51 εκατομ. για την καταβολή άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια του σχεδίου εκταρικής επιδότησης, καθώς και των άμεσων ενισχύσεων για την κτηνοτροφία, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ.

3. Ποσό ύψους περίπου €42 εκατομ. για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, το οποίο αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους κατά ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 50% και 85%, ανάλογα με το μέτρο επιδότησης.

Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου, ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το έτος 2014 παρουσιάζεται μειωμένος σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης του οργανισμού με τις σχετικές νομοθεσίες και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και της γενικότερης προσπάθειας την οποία καταβάλλει ο οργανισμός τα τελευταία χρόνια.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του ΟΑΠ για το 2014 έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΠ για το έτος 2014.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

31η Μαρτίου 2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων