Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2014»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €236.732 και η διάθεσή του για τη δημιουργία πέντε νέων θέσεων Επαρχιακού Δικαστή (Κλίμακα Α16).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η δημιουργία πέντε νέων θέσεων Επαρχιακού Δικαστή κρίνεται αναγκαία, λόγω του μεγάλου όγκου υποθέσεων που έχoυν καταχωρισθεί στα επαρχιακά δικαστήρια, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης.

Συναφώς, κρίθηκε αναγκαία η προώθηση της δημιουργίας αριθμού νέων θέσεων Επαρχιακού Δικαστή και ειδικότερα η δημιουργία πέντε νέων θέσεων με την ταυτόχρονη κατάργηση της θέσης Προέδρου του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, η οποία στο προτεινόμενο νομοσχέδιο σημειώνεται με διπλό σταυρό (++) και μεταφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο που αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων Επαρχιακού Δικαστή. Σημειώνεται ότι η υπό κατάργηση θέση είναι ήδη κενή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η ενίσχυση του δικαστικού σώματος με τη δημιουργία πέντε νέων θέσεων Επαρχιακού Δικαστή κρίθηκε αναγκαία στα πλαίσια της αντιμετώπισης του προβλήματος που δημιουργεί ο μεγάλος όγκος υποθέσεων με αντικείμενο απαιτήσεις που προκύπτουν από την επένδυση κεφαλαίων σε αξιόγραφα των τραπεζών, οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στα επαρχιακά δικαστήρια. Σύμφωνα με τον ίδιο κρατικό αξιωματούχο, ο αριθμός των υποθέσεων αυτών ανέρχεται περίπου γύρω στις χίλιες και συναφώς εξετάσθηκε το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικού σώματος για τη διαχείριση των εν λόγω απαιτήσεων, που όμως δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί, γιατί η σχετική εισήγηση δεν έγινε αποδεκτή από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Υπό το φως των πιο πάνω, κρίθηκε αρμοδίως ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος διαχείρισης του όλου θέματος, παρά μόνο η ενίσχυση του δικαστικού σώματος, έτσι που τα τραπεζικά ιδρύματα να είναι δυνατό να αμφισβητούν ενώπιον δικαστηρίων τα συμφωνηθέντα σε περίπτωση διευθέτησης μέσω διαμεσολάβησης.

Ο ίδιος αρμόδιος διευκρίνισε ότι το όλο θέμα των απαιτήσεων θα τύχει διαχείρισης στα πλαίσια της τακτικής δικαιοσύνης, αφού οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αφορούν τη σύσταση ειδικών δικαστηρίων, σημειώνοντας ότι η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός περίπου έτους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση της διενέργειας των ζητούμενων δαπανών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων