Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της ΟΕΒ.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Κατανάλωσης Νόμου σε σχέση με τη φορολόγηση τετράτροχων οχημάτων τα οποία έχουν την εμφάνιση μοτοσικλέτας και εγγράφονται για σκοπούς κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους. Ειδικότερα, προτείνεται η επαναφορά του συντελεστή φορολόγησης των συγκεκριμένων οχημάτων στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την τελευταία τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η διόρθωση του βάρους που δημιουργεί η υπερβολική φορολόγηση των συγκεκριμένων οχημάτων, η οποία οφείλεται σε νομοθετικό κενό το οποίο δημιουργήθηκε μετά την τελευταία τροποποίηση του βασικού νόμου.

Συγκεκριμένα, το νομοθετικό κενό προκύπτει, καθότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μοναδικό κριτήριο για τον υπολογισμό του καταβλητέου φόρου κατανάλωσης για τα οχήματα αυτά αποτελεί η εκπεμπόμενη μάζα διοξιδίου του άνθρακα (CO2-συνδυασμένος κύκλος). Επειδή όμως για τα εν λόγω οχήματα το ειδικό αυτό στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο, αυτά φορολογούνται στη βάση του συντελεστή που αντιστοιχεί σε εκπομπή 450 γρ./χλμ. CO2. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έχει ως αποτέλεσμα ο αναλογών φόρος κατανάλωσης να ανέρχεται σε δυσανάλογα ύψη και να απαιτείται η καταβολή του υπέρογκου και απαγορευτικού ποσού των €110.250 ανά όχημα.

Σημειώνεται ότι τα οχήματα αυτά είναι εξοπλισμένα με κινητήρες που δεν υπερβαίνουν κατά κύριο λόγο τα 1 000 κυβικά εκατοστά και συναφώς ο φόρος κατανάλωσης με βάση την προηγουμένως ισχύουσα νομοθεσία δεν υπερέβαινε τα €610. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η υπερφορολόγηση αυτού του τύπου οχημάτων προέκυψε, καθότι στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC), που εκδίδεται από τον κατασκευαστή, δεν υπάρχει καταχώριση για την εκπεμπόμενη μάζα CO2 ούτε ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων μπορεί να εκδώσει βεβαίωση στο σχετικό έντυπο (TOM 119A). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα αυτά να τίθενται εκτός αγοράς λόγω του υπέρογκου ποσού που πρέπει να καταβληθεί για κάθε όχημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η επαναφορά του συντελεστή φορολόγησης στα προηγουμένως ισχύοντα επίπεδα, δηλαδή στα €0,61 ανά κυβικό εκατοστό.

Στα πλαίσια της συζήτησης, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δήλωσε ότι έχουν εντοπιστεί και άλλα νομοθετικά κενά και πρακτικά προβλήματα σε σχέση με παρόμοιου τύπου οχήματα, όπως για παράδειγμα τα τρίκυκλα, και εισηγήθηκε όπως στο νομοσχέδιο επέλθουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να καλυφθούν από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και αυτά.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2014, υπέβαλε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου, σύμφωνα με το οποίο στα οχήματα τα οποία θα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης €0,61 ανά κυβικό εκατοστό του κινητήρα, πέρα από τα οχήματα με τέσσερις τροχούς που έχουν την εμφάνιση μοτοσικλέτας και εγγράφονται για σκοπούς κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους, συμπεριλαμβάνονται και όλα τα υπόλοιπα οχήματα παρόμοιου τύπου, με τρεις ή περισσότερους τροχούς, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

18 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων