Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2014 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2013 και στις 17 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ για το έτος 2014 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €9.377.828 και συνολικά έσοδα ύψους €13.549.954.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΟΧΣ προέρχονται κυρίως από τόκους (€8.097.954), αμοιβές για υπηρεσίες δανείων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) (€3.500.000) και από διάφορες άλλες πηγές (€1.000.000), ενώ οι δαπάνες του οργανισμού αφορούν αποδοχές προσωπικού (€5.110.328), δαπάνες διαχείρισης (€1.494.500), αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (€2.673.000) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των δαπανών του ΟΧΣ το ποσό ύψους €2.673.000 για αγορά πάγιου ενεργητικού αφορά την ανέγερση κτιρίου για στέγαση των κεντρικών γραφείων και του υποκαταστήματος της Λευκωσίας, καθώς και την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Η ανέγερση του κτιρίου βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προϋπολογιζόμενα χρηματικά υπόλοιπα (μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις σε τράπεζες) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανέρχονταν στα €210.000.000, ενώ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 αναμένεται να ανέλθουν στα €200.000.000.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο πρόεδρος του ΟΧΣ ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο οργανισμός διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του με την παροχή χαμηλότοκων δανείων και με νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, διατηρώντας παράλληλα τον κοινωνικό του ρόλο. Επιπροσθέτως, ο πρόεδρος του ΟΧΣ δήλωσε ότι κατά το 2013 οι καταθέσεις στον οργανισμό ανήλθαν στα €890.000.000, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ΟΧΣ ανήλθε στο 18,8% και η ρευστότητα ξεπέρασε το 20%.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος ανέφερε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ΟΧΣ ξεπέρασαν το 25%, ενώ οι καθυστερημένες δόσεις των πελατών του οργανισμού για δάνεια για το έτος 2013 ανήλθαν στο 6% του συνολικού δανεισμού. Σημείωσε επίσης ότι κάθε περίπτωση μη εξυπηρετούμενου δανείου εξετάζεται ξεχωριστά και γίνονται προσπάθειες, όπου κριθεί αναγκαίο, για παγοποίηση των δόσεων ή για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2014, κατέθεσε στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο του προϋπολογισμού του ΟΧΣ, στο οποίο, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ίδιου υπουργείου, έχουν συμπεριληφθεί ρυθμίσεις κατ’ αναλογία με τις ρυθμίσεις που ενσωματώθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2014, όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2014 Νόμος του 2014».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

18 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων