Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και «Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Κυπριανού Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Νίκος Νικολαΐδης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Όπως είναι γνωστό, τα πιο πάνω νομοσχέδια υποβλήθηκαν στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση τρεις φορές, στις 20 και 27 Φεβρουαρίου και στις 6 Μαρτίου 2014, με δύο σχετικές εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014 η πρώτη έκθεση και 6 Μαρτίου 2014 η πρώτη συμπληρωματική έκθεση. Ωστόσο, ύστερα από την τρίτη αναβολή της συζήτησής τους από την ολομέλεια του σώματος στις 6 Μαρτίου 2014, λόγω ορισμένων νέων στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της επιτροπής, η τελευταία μελέτησε εκ νέου τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2014.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του ίδιου υπουργείου και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι οι σκοποί και οι επιδιώξεις των εν λόγω νομοσχεδίων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο στάδιο της εξέτασής τους, προτού αναβληθεί η συζήτησή τους από την ολομέλεια του σώματος για τρίτη φορά, περιλαμβάνονται στις πιο πάνω αναφερόμενες εκθέσεις της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης των νομοσχεδίων από την επιτροπή στις 10 Μαρτίου 2014, η τελευταία επικεντρώθηκε στη συζήτηση ορισμένων επιφυλάξεων και προβληματισμών που είχαν διατυπωθεί από εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στο στάδιο της όλης μελέτης των νομοσχεδίων.

Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η πρόνοια του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου που προβλέπει την αυτεπάγγελτη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο των προσώπων που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους αντίκειται στο άρθρο 63 του συντάγματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, το εν λόγω άρθρο του συντάγματος προβλέπει ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχει πρόσωπο που κατέχει τα καθοριζόμενα από τους εκλογικούς νόμους προσόντα, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προϋπόθεση συνήθους διαμονής του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών αμέσως πριν από την ημερομηνία απόκτησης των εκλογικών προσόντων του. Ωστόσο, όπως ο ίδιος δήλωσε περαιτέρω, δεν υπάρχει δυνατότητα επιβεβαίωσης της υπό αναφορά προϋπόθεσης για εξάμηνη διαμονή στη Δημοκρατία, γεγονός που δημιουργεί ανισότητα σε σχέση με άλλους εκλογείς, οι οποίοι δε θα εγγράφονται στον εκλογικό κατάλογο αυτεπάγγελτα, δεδομένου ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα εφαρμόζεται μόνο αναφορικά με όσους πολίτες της Δημοκρατίας συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους κατά τις τρίμηνες περιόδους που προβλέπει η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, για σκοπούς κατάρτισης του εκλογικού καταλόγου ή ετοιμασίας συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου. Επίσης, ο ίδιος επισήμανε στην επιτροπή ότι, σε περίπτωση που και τα δύο νομοσχέδια ψηφιστούν σε νόμους, οι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν στο εξωτερικό θα μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στη Δημοκρατία, σε αντίθεση με τους Ελληνοκυπρίους αποδήμους.

Σε σχέση με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αφού δήλωσε στην επιτροπή ότι αυτό δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα συνταγματικότητας, επισήμανε την ανάγκη διαμόρφωσης του κειμένου του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες πιθανές αδυναμίες του που ενδεχομένως να προκύψουν σε σχέση με την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα όσον αφορά τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της υπό αναφορά προϋπόθεσης για εξάμηνη διαμονή προσώπου που αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν στη Δημοκρατία.

Συναφώς, στο στάδιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένο κείμενο του δεύτερου νομοσχεδίου, με το οποίο επήλθαν νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις στο αρχικά προτεινόμενο κείμενο του νομοσχεδίου, με βάση τα πιο πάνω. Με το νέο διαμορφωμένο κείμενο συμφώνησε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να αποσύρει το πρώτο νομοσχέδιο, με στόχο να μελετήσει εκ νέου, σε ευθετότερο χρόνο, το όλο θέμα της νομοθετικής ρύθμισης για αυτεπάγγελτη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο των προσώπων που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν, στη βάση των αναφερόμενων πιο πάνω απόψεων που διατυπώθηκαν από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του δεύτερου νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής, ενώ το πρώτο νομοσχέδιο αποσύρεται από την εκτελεστική εξουσία.

 

11 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων