Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2014 Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Χριστάκης Τζιοβάνης Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και στις 26 Φεβρουαρίου 2014. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Ο προϋπολογισμός της ΠΕΠ για το 2014 είναι ισοζυγισμένος, αφού προβλέπει δαπάνες ύψους €535.320 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία (€515.000) και από εισφορές για τις συντάξεις (€20.320).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα κυριότερα κονδύλια εξόδων αφορούν τα ακόλουθα:

 

Μισθοδοσία υπαλλήλων

 Επίδομα παραστάσεως

285.370

1.088

 Ωρομίσθιο προσωπικό

 Συντάξεις

17.532

171.000

 Ενοίκια

12.000

 Αντιμισθία προέδρου και μελών επιτροπής

13.000

 Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στο εξωτερικό

1.000

 Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού

3.000

Άλλες δαπάνες

29.330

 Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

2.000
Σύνολο 535.320

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη για τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου ο πρόεδρος της ΠΕΠ δήλωσε πως η μείωση του προϋπολογισμού αυτού κατά €38.000 σε σχέση με πέρσι είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει το νησί μας και συνεπώς κρίθηκε αναγκαίο να γίνει οικονομική περισυλλογή. Στη συνέχεια ο ίδιος αναφέρθηκε στη μέχρι σήμερα δράση και στο έργο της ΠΕΠ, το οποίο συνίσταται στην παρακολούθηση των προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου και στην παρέμβαση της ΠΕΠ με εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα, καθώς και στην προβολή του κυπριακού προβλήματος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Πρόσθεσε επίσης ότι η ΠΕΠ καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες, ώστε να καταστεί δυνατή η σωστή διαφώτιση στην Κύπρο και στο εξωτερικό για το εθνικό μας θέμα και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον προσφυγικό κόσμο εξαιτίας της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Συναφώς, η ΠΕΠ, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη εμπλακεί ενεργότερα στον τομέα της διαφώτισης πραγματοποιώντας συναντήσεις τόσο με ντόπιους όσο και με ξένους παράγοντες.

Όσον αφορά τη μείωση του ποσού για τα συνέδρια και τα σεμινάρια με σκοπό τη διαφώτιση για το κυπριακό πρόβλημα στο εξωτερικό, ο ίδιος δήλωσε ότι αυτή ήταν απαίτηση του Υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας ότι θα γίνει προσπάθεια να εξευρεθούν πόροι, για να καλυφθεί η δράση αυτή.

Όσον αφορά τη στελέχωση της ΠΕΠ, ο πρόεδρός της δήλωσε ότι για λόγους υγείας αφυπηρέτησε ένας μόνιμος λειτουργός και δε ζητήθηκε η αντικατάστασή του, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό έχουν εγκριθεί τα σχέδια υπηρεσίας και οι κανονισμοί που αφορούν το προσωπικό της ΠΕΠ από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ αναμένεται η προώθηση της διαδικασίας και η πρόσληψη νέων λειτουργών και γραμματειακού προσωπικού, όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες, έτσι ώστε να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο που καλείται να επιτελέσει η ΠΕΠ για τις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι συμφωνεί με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΕΠ και συνεπώς δεν έχει να προσθέσει οτιδήποτε περαιτέρω.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, σημειώνεται ότι στον υπό εξέταση προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για μείωση των κλιμάκων εισδοχής, αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών, αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής, απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη αναγκών ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού έκτακτων εποχιακών αναγκών, καθώς και φορολόγηση επιδομάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων συνεκτιμώντας όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της σημειώνει τα ακόλουθα:

1. Ο ρόλος της ΠΕΠ είναι να δίνει το «παρών» της εκεί και όπου διαβιούν πρόσφυγες και να αφουγκράζεται τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους. Ως εκ τούτου, γίνεται εισήγηση όπως κλιμάκιο που θα απαρτίζεται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΠ επισκέπτεται σε τακτά διαστήματα τους τόπους όπου διαβιούν πρόσφυγες, έτσι ώστε μέσω συγκεντρώσεων να διαφωτίζονται οι πρόσφυγες, αλλά και παράλληλα να ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιλύονται προβλήματα που τους ταλανίζουν.

2. Εκφράζεται η ανησυχία της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής αναφορικά με τη συνολική μείωση που παρουσιάζει ο φετινός προϋπολογισμός της ΠΕΠ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αναρωτήθηκαν αν αυτό θα σημαίνει και αδυναμία της ΠΕΠ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και να προασπίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του προσφυγικού κόσμου.

3. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ΠΕΠ είναι η οργάνωση που καθιδρύθηκε με σκοπό την εκπροσώπηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προσφύγων και των εγκλωβισμένων, πρέπει με τη συμβολή της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας να αναβαθμιστεί, με στόχο να διαδραματίζει ενεργότερο ρόλο στον τομέα της διαφώτισης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά η ΠΕΠ πρέπει να ενημερώνει για το προσφυγικό πρόβλημα και για τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές της, όπως προνοείται στις σχετικές διατάξεις του νόμου που διέπει τη λειτουργία της.

Η πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε επιπροσθέτως των πιο πάνω όπως η ΠΕΠ εξετάσει τη δημιουργία προγράμματος επαφών στον ευρύτερο διεθνή χώρο για σκοπούς διαφώτισης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

26 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων