Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Φεβρουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΑΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΕΑΑ για το έτος 2014 προβλέπει δαπάνες ύψους €90.910 και έσοδα ύψους €34.010. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ εσόδων και εξόδων ύψους €56.900 θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ταμείου.

Τα έσοδα του ΚΕΑΑ για το έτος 2014 αναλύονται ως ακολούθως:

Εθελοντικές εισφορές/δωρεές €1.000
Καθαρά έσοδα από τόκους και επενδύσεις €32.000
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων που κατασκευάζονται στο κέντρο €1.000
Έσοδα από την πώληση αναψυκτικών €10

Οι κυριότερες δαπάνες του ΚΕΑΑ για το έτος 2014 αναλύονται ως ακολούθως:

Διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα €500
Φιλοξενία, ψυχαγωγία €1.000
Προμήθειες και έξοδα εργαστηρίων €1.500
Αγορά υπηρεσιών €17.000
Μεταφορικά και επιδόματα μαθητευομένων €2.000
Φιλοδωρήματα και βοηθήματα μαθητευομένων €2.000
Σχέδιο δημιουργίας μικρών μονάδων για αυτοεργοδότηση €60.000
Φωτισμός, θέρμανση, καύσιμα €400
Διάφορα €5.000

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η λειτουργία του ΚΕΑΑ δε στηρίζεται μόνο στο ειδικό ταμείο, αλλά και στην ενίσχυσή του μέσω κρατικών κονδυλίων, αφού η μισθοδοσία του προσωπικού και μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες προωθείται η από κοινού αξιοποίηση του ΚΕΑΑ με το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των προοπτικών κατάρτισης και αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρίες.

Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2009, εγκρίθηκε η αναδιοργάνωση του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες με ένταξη του ΚΕΑΑ, καθώς και του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, σε ένα νέο οργανισμό δημόσιου δικαίου με κοινό όραμα, προσανατολισμό και στόχους. Η απόφαση αυτή θα υλοποιηθεί με την ετοιμασία σχετικής νομοθεσίας για την οποία η διαβούλευση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Κατά τη συζήτηση του θέματος η εκπρόσωπος του ΚΕΑΑ ενημέρωσε την επιτροπή ότι κατά τα έτη 2012 και 2013 το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες προχώρησε σε εκσυγχρονιστικές δράσεις, με σκοπό την αποϊδρυματοποίηση των απασχολουμένων στο ΚΕΑΑ.

Ειδικότερα, όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, οι περισσότεροι απασχολούμενοι στα εργαστήρια του ΚΕΑΑ, σε συνεργασία με την Οργάνωση Μαθητών και Αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων, την Υπηρεσία Απασχόλησης και το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, εντάχθηκαν σε απασχόληση στην ανοιχτή αγορά εργασίας, καθώς και στα προστατευόμενα εργαστήρια του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. Προωθήθηκε επίσης η αποϊδρυματοποίηση των ενοίκων του οικοτροφείου με υποστηριζόμενη διαβίωση σε δικά τους σπίτια. Περαιτέρω, τερματίστηκε η λειτουργία των τριών εργαστηρίων, που κατασκεύαζαν προϊόντα τα οποία δεν είχαν ζήτηση στη σύγχρονη αγορά, και έχει λειτουργήσει σε δοκιμαστική βάση ένα εργαστήριο κηπουρικής για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των κήπων του ΚΕΑΑ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2014, όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2014.

 

 

 

18 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων