Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2011 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2012 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Φεβρουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2011 για την κάλυψη ορισμένων δαπανών που προέκυψαν κατά το έτος 2011 συνεπεία της καταστροφής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού μετά την έκρηξη στο Μαρί το 2011, καθώς και για την κάλυψη επιπρόσθετου ποσού για την αγορά ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2012 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την αγορά επικουρικών υπηρεσιών κρύας εφεδρείας, καθώς και την επιδιόρθωση των ζημιών στον εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού που προκλήθηκαν από την έκρηξη στο Μαρί τον Ιούλιο του 2011.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το πρώτο νομοσχέδιο αφορά τις ακόλουθες δαπάνες:

1. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους, ύψους €26.000.000, για την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μετά την έκρηξη στο Μαρί τον Ιούλιο του 2011.

2. Ενοικίαση προσωρινών μονάδων παραγωγής, ύψους €17.000.000, οι οποίες εγκαταστάθηκαν στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Μονής, Δεκέλειας και Βασιλικού, για την κάλυψη του ελλείμματος στην παραγόμενη ισχύ λόγω της έκρηξης στο Μαρί κατόπιν απαίτησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

3. Αγορά ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, ύψους €4.320.000, στα πλαίσια των προσπαθειών για ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω ποσό προκύπτει από τη διαφορά του αρχικά προϋπολογισθέντος ποσού (€17.500.000) και του πραγματικού ποσού που τελικά δαπανήθηκε (€21.820.000) από την ΑΗΚ, η οποία προέκυψε λόγω των αυξημένων μονάδων ΑΠΕ κατά το 2011.

4. Αποκατάσταση ζημιών Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, ύψους €11.200.000, μετά την καταστροφή του σταθμού λόγω της έκρηξης στο Μαρί, την οποία η ΑΗΚ έχει ήδη πραγματοποιήσει και αφορά τα ακόλουθα:

α. Κτίρια €4.260.000.

β. Μονάδες 4 και 5 €2.825.000 και €3.400.000, αντίστοιχα.

γ. Λέβητες €110.000.

δ. Ηλεκτρολογικά έργα €150.000.

ε. Σύστημα πυρόσβεσης €65.000.

στ. Αποθήκες καυσίμων €25.000.

ζ. Συμβουλευτικές υπηρεσίες €365.000.

5. Βελτίωση του σταθμού Μονής, ύψους €430.000, ο οποίος ανέλαβε μετά την έκρηξη στο Μαρί μεγάλο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν από τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού πριν από την έκρηξη στο Μαρί.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά πρόνοια δαπάνης ύψους €91.653.000 για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Αγορά επικουρικών υπηρεσιών και κρύας εφεδρείας, ύψους €153.000, για την πάγια αποζημίωση που κατέβαλε η ΑΗΚ προς τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών γεννητριών για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και το κόστος εξοπλισμού για τη σύνδεση γεννητριών με το δίκτυο διανομής, οι οποίες θα αποτελέσουν μέρος ενός εικονικού σταθμού παραγωγής διακοσίων ιδιωτικών γεννητριών που θα συνδεθούν στο σύστημα διανομής ως κρύα εφεδρεία και θα ενεργοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο παραγωγικής ικανότητας και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Επιδιόρθωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού, ύψους €91.500.000, για την κάλυψη του κόστους αποκατάστασης των ζημιών μετά την έκρηξη στο Μαρί, το οποίο θα ανακτηθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω ποσό προκύπτει από τη διαφορά του αρχικά προϋπολογισθέντος ποσού (€500.000) και του πραγματικού ποσού που τελικά δαπανήθηκε (€92.000.000) από την ΑΗΚ για την αποκατάσταση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΑΗΚ για το 2012 περιλήφθηκε ποσό ύψους €500.000 προς το σκοπό αυτό, ώστε η Αρχή να μπορέσει να εκδώσει και κατακυρώσει προσφορές για την έναρξη των εργασιών επιδιόρθωσης, αφού κατά την αναθεώρηση του προϋπολογισμού για το 2012 δεν κατέστη δυνατό να οριστικοποιηθεί η εκτίμηση για το τελικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάχθηκε υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκε εναντίον της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

18 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων