Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και στις 4 και 11 Φεβρουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς προτείνεται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων να εφαρμόζονται και σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες τα οποία υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, “ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας σημαίνει την ανακαίνιση κτιρίου κατά την οποία υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της επιφάνειας του κελύφους του κτιρίου.

Περαιτέρω, προτείνονται ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες διασφαλίζεται ότι, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευής σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, έχει μελετηθεί και ληφθεί υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, όπως:

1. αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

2. συστημάτων συμπαραγωγής, θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας,

3. συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης ή συστημάτων θέρμανσης/ψύξης του οικοδομικού τετραγώνου, ιδίως όταν αυτά βασίζονται πλήρως ή εν μέρει σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, και

4. αντλιών θερμότητας.

Στα πλαίσια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους με τις πρόνοιες των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Σημειώνεται ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, με επιστολή του, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2014, αναφέρει ότι συμφωνεί με τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αλλά παράλληλα εισηγείται όπως σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το κόστος το οποίο θα προκύψει για τον καταναλωτή από αυτές τις αλλαγές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια για λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση έγκρισης των κανονισμών, ο τίτλος τους θα αναφέρεται ως «Οι περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014».

 

11 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων