Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Φεβρουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων, o Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων, καθώς και ο σύνδεσμος “Cyprus Fiduciary Associationˮ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και που τροποποιούν τους ομώνυμους βασικούς κανονισμούς, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/46/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία πρέπει και οι συνεταιρισμοί (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες) να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται:

1. η εισαγωγή τελών για την υποβολή της ετήσιας έκθεσης συνεταιρισμού, καθώς και τελών για την εκπρόθεσμη υποβολή της και

2. η καθιέρωση ενός νέου εντύπου για τις ετήσιες εκθέσεις συνεταιρισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η διαδικασία του δημόσιου διαλόγου, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σύνταξης των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ολοκληρώθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία με την έγκριση των κανονισμών αυτών θα υπάρξει μεσοπρόθεσμη αύξηση των δημόσιων εσόδων από την είσπραξη των προαναφερθέντων τελών.

Στα πλαίσια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους με τις πρόνοιες των κανονισμών αυτών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις :

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια για λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έγκρισης των κανονισμών ο τίτλος τους θα αναφέρεται ως «Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014».

 

 

11 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων