Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2014 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Κουτσού
Κυριάκος Χατζηγιάννης Ζαχαρίας Κουλίας
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και στις 5 Φεβρουαρίου 2014. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στην πρώτη συνεδρίασή της, ο Υπουργός Εσωτερικών, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του ίδιου υπουργείου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2014, που προβλέπει έξοδα ύψους €15.915.738 και έσοδα ύψους €16.371.540. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2014 είναι πλεονασματικός και το πλεόνασμα υπολογίζεται σε €455.802. Σημειώνεται περαιτέρω ότι το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο του ταμείου κατά τη λήξη του οικονομικού έτους την 31η Δεκεμβρίου 2013 υπολογίζεται να είναι της τάξης των €944.568.

Τα κυριότερα κονδύλια εξόδων που προνοούνται στον προϋπολογισμό αυτό αφορούν τα ακόλουθα:

 

Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων)

4.595.908

Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

2.500.510

Τέλη αποχετεύσεων

1.000.000

Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα Τ/Κ περιουσιών

363.000

Συντήρηση Τ/Κ περιουσιών - επιδιόρθωση και βελτίωση Τ/Κ κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

5.690.010

Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - επιδιόρθωση και βελτίωση Τ/Κ κατοικιών στις οποίες διαμένουν Τουρκοκύπριοι

164.010

Συντήρηση και λειτουργία Τ/Κ διατρήσεων

65.000

Δευτερεύοντα έργα - επιδιόρθωση και συντήρηση Τ/Κ κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης

591.780

Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα Τ/Κ αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

333.180

Ανέγερση άλλων οικοδομικών έργων

1.040

Κέντρο Υποδοχής Αθιγγάνων - Επιδιόρθωση Τ/Κ κατοικιών στο χωριό Σταυροκόννου και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου για τη στέγαση αθιγγάνων

10

Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε Τ/Κ συνοικίες εντός των πόλεων

113.600

Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο αυτοστέγασης σε Τ/Κ περιουσίες σε χωριά

34.700

Αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο

161.710

Έργα υποδομής κτηνοτροφικών περιοχών σε Τ/Κ γη

10

Κατασκευή δρόμων στις περιοχές αναδασμού

10

Διάφορα έξοδα

271.260

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

30.000
Σύνολο €15.915.738

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ποσό ύψους €9.000.000 προέρχεται από την ετήσια κρατική χορηγία, άλλο ποσό ύψους €2.817.020 αναμένεται να προέλθει από την είσπραξη ενοικίων, άλλο ποσό ύψους €42.560 αναμένεται να προέλθει από διάφορα έσοδα και τέλος άλλο ποσό ύψους €4.511.960 αναμένεται να προέλθει από την εκτέλεση διάφορων έργων έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό αυτό και αφορά κυρίως τα εργατικά.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με τον προϋπολογισμό που κατάρτισε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία με τους οικείους επάρχους, περιλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας των €9.000.000.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως ενημερωθούν ανάμεσα σε άλλα και για τα ακόλουθα:

1. Την επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών και καταστημάτων.

2. Την επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων. Η επιτροπή σημείωσε ότι η πολιτική αυτή αποδεικνύει το σεβασμό της δικής μας πλευράς προς την κουλτούρα των μνημείων μιας άλλης εθνότητας και τόνισε την ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες να ετοιμάσουν σχετικό διαφωτιστικό υλικό μαζί με ανάλογο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο να αποτυπώνονται οι ενέργειες της δικής μας πλευράς για συντήρηση των τουρκοκυπριακών μνημείων σε αντίθεση με την καταστροφή των ελληνοκυπριακών μνημείων.

3. Την πορεία εφαρμογής του συστήματος μηχανογράφησης και καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

4. Την πολιτική καθορισμού των ενοικίων. Σημειώνεται ότι η επιτροπή κάλεσε συναφώς τις αρμόδιες υπηρεσίες να αποφεύγουν τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των προσφύγων που καθυστερούν να καταβάλουν τα οφειλόμενα ενοίκια. Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε όπως κατατεθούν γραπτώς αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τα ανείσπρακτα ενοίκια.

5. Την αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο.

6. Την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, εισάγοντας το νομοσχέδιο και αναλύοντας περαιτέρω τις πρόνοιές του σχετικά με την πολιτική καθορισμού των ενοικίων, δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό είναι καθοριστικό και για αυτό το λόγο οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν από τις υπηρεσίες διαχείρισης Τ/Κ περιουσιών των επαρχιακών διοικήσεων όσον αφορά την είσπραξη των ενοικίων και, εκεί που πρέπει, θα λαμβάνονται δικαστικά μέτρα ή/και ανάκτηση τουρκοκυπριακών περιουσιών στις περιπτώσεις που δε συνεργάζονται οι πιστωτές. Παράλληλα, δήλωσε ότι γίνονται συνεχώς έργα βελτίωσης σε τουρκοκυπριακές συνοικίες και καταστήματα, καθώς και συνεχείς επιδιορθώσεις και συντηρήσεις αρχαίων μνημείων και τεμενών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Όσον αφορά οικόπεδα τα οποία διαχωρίστηκαν αλλά δεν αξιοποιήθηκαν για σκοπούς ανάπτυξης, δήλωσε ότι θα γίνει προσπάθεια να διανεμηθούν σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη, χωρίς να τίθενται περιορισμοί αναφορικά με την καταγωγή ή διαμονή του δικαιούχου. Τοποθετούμενος σχετικά με το ζήτημα της μηχανογράφησης, δήλωσε ότι αυτό έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή εδώ και μερικούς μήνες, διευκρινίζοντας ότι όλες οι επαρχιακές διοικήσεις είναι συνδεδεμένες με το κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέλος, δεσμεύτηκε όπως καταθέσει γραπτώς στην επιτροπή αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών και τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε συμπληρωματικά στην επιτροπή ότι ο προϋπολογισμός κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως αυτός καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε συνεργασία με τους οικείους επάρχους, και με τις πρόνοιές του συμφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων πληροφόρησε σχετικά την επιτροπή ότι το τμήμα του έχει υπό τον έλεγχό του ως αρχαία μνημεία συνολικά δεκαεπτά τεμένη, τα οποία έχουν σχεδόν συντηρηθεί πλήρως. Όσον αφορά το αίτημα της επιτροπής για ετοιμασία σχετικού διαφωτιστικού υλικού, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ενημερωτικά ότι έχει ήδη ετοιμαστεί μία έκδοση και προωθείται η διαφώτιση εκτός Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου δήλωσαν πως δεν έχουν κάτι να προσθέσουν, συμφωνώντας με τα όσα προανέφερε ο πολιτικός τους προϊστάμενος.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων δήλωσε ότι πρέπει να γίνεται δίκαιη κατανομή των τουρκοκυπριακών περιουσιών στους πρόσφυγες, καθώς και τα χρήματα που εισπράττονται από τα ενοίκια διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών από τους πρόσφυγες να κατατίθενται σε ειδικό ταμείο για την ανακούφιση των προσφύγων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

11 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων