Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Προξενικών Τελών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2013 και την 31η Ιανουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Προξενικών Τελών βασικών κανονισμών, έτσι ώστε να εισαχθεί σ’ αυτούς πρόνοια για την επιβολή τέλους ύψους τριάντα ευρώ (€30), για σκοπούς παραχώρησης παράτασης της θεώρησης εισόδου σε κάτοχο θεώρησης εισόδου, όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, με βάση την ισχύουσα διαδικασία για παράταση της θεώρησης εισόδου ο κάτοχος θεώρησης εισόδου που επιθυμεί την παράτασή της υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εξετάζει τη σχετική αίτηση και στην περίπτωση θετικής απόφασης η υπό αναφορά παράταση χορηγείται από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ατελώς.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, επιτυγχάνεται πρόοδος στη σύγκλιση με το κεκτημένο κοινής πολιτικής θεωρήσεων Σένγκεν σε σχέση με την επιβολή τελών θεώρησης. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται, που εφαρμόζουν τον Κοινό Κώδικα Θεωρήσεων επιβάλλουν για το σκοπό αυτό τέλος ύψους €30, το οποίο αποτελεί μέρος του κεκτημένου Σένγκεν, το οποίο δεσμεύει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, με την προτεινόμενη τροποποίηση εκσυγχρονίζεται η γενικότερη πολιτική θεωρήσεων και αντιμετωπίζεται το διοικητικό κόστος που προκύπτει κατά τη διαδικασία χορήγησης παράτασης της θεώρησης εισόδου.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης συμφώνησε με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Προξενικών Τελών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014».

 

 

4 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων