Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της ΟΕΒ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις καταβολής συντάξεων χηρείας αυτές να υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η προτεινόμενη ρύθμιση προωθείται στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας της κυβέρνησης για εξυγίανση και εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών και της δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών και αποτελεί μέρος ενός πακέτου πρόσθετων μέτρων που αποφασίστηκαν, πέραν των μέτρων που περιλήφθηκαν στο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής σε σχέση με τα δημόσια έσοδα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του ΤΕΠ δήλωσε σχετικά ότι ο προτεινόμενος νόμος προωθεί την κατάργηση των υφιστάμενων διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες οι συντάξεις χηρείας που χορηγούνται δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή σύμφωνα με οποιοδήποτε σχέδιο συνταξιοδότησης απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Ως εκ τούτου, όπως ο ίδιος δήλωσε πρόσθετα, με την προτεινόμενη ρύθμιση η σύνταξη χηρείας θα συνυπολογίζεται στο συνολικό εισόδημα των δικαιούχων σύνταξης χηρείας προσώπων, το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, όταν υπερβαίνει το αφορολόγητο εισόδημα, που καθορίζεται στις €19.500.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της ΟΕΒ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Σημειώνεται ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2014 το ΤΕΠ με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, κατέθεσε στην επιτροπή ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τη φορολόγηση των συντάξεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

4 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων