Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Οκτωβρίου 2013 και 29 Ιανουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, της αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του άρθρου 45 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε, παράλληλα με τα πρόσωπα που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, να δοθεί εξουσιοδότηση και σε λοχίες, αλλά και σε αξιωματικούς ή ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας να προβαίνουν σε βεβαίωση της απάντησης προσώπου που ομολογεί ενοχή σε ποινικό αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, για να διευκολυνθούν περαιτέρω τα πρόσωπα που επιθυμούν να ομολογήσουν ενοχή και δεν έχουν υποχρέωση να παραστούν αυτοπροσώπως στο δικαστήριο για τη βεβαίωση και παράδοση της απάντησής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία μόνο πρωτοκολλητής ή πιστοποιών υπάλληλος ή δικηγόρος ή κοινοτάρχης μπορεί να βεβαιώσει την απάντηση προσώπου που ομολογεί ενοχή.

Επιπρόσθετα, με βάση τα ίδια στοιχεία, με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται ότι θα μειωθεί η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων, αφού με τον τρόπο αυτό θα γίνεται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα η πιστοποίηση των κλήσεων, με αποτέλεσμα την έγκαιρη προώθησή τους ενώπιον του δικαστηρίου και τον καλύτερο προγραμματισμό του δικαστικού χρόνου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

3 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων