Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας Μαρτύρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, διαμήνυσε στην επιτροπή ότι δεν ήταν δυνατό να εκπροσωπηθεί.

Σκοπός του νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε αρχικά είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμου [Νόμος 95(Ι) του 2001], ώστε να προβλέπεται ρητά ότι σε περίπτωση οπτικογραφημένης κατάθεσης προσώπου θα παρέχεται στο πρόσωπο που δίνει την κατάθεση αντίγραφο της απομαγνητοφωνημένης και δακτυλογραφημένης κατάθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη έπειτα από εισήγηση της αστυνομίας, ώστε να συνάδει με τη σχετική πρόνοια σε άλλες ισχύουσες νομοθεσίες. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 35 του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου προβλέπεται ρητά το δικαίωμα του προσώπου που δίνει οπτικογραφημένη κατάθεση και του κατηγορουμένου να εφοδιαστούν με αντίγραφο της απομαγνητοφωνημένης και δακτυλογραφημένης ηχητικής ζώνης της οπτικοταινίας στην οποία καταγράφηκε η κατάθεση. Παράλληλα, στο άρθρο 7 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου προβλέπεται το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εφοδιαστεί με αντίγραφο των καταθέσεων και εγγράφων που λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσής του.

Ειδικότερα, με βάση τα ίδια στοιχεία, στην υπό τροποποίηση νομοθεσία παρέχεται το δικαίωμα παραχώρησης αντίγραφου της οπτικογραφημένης κατάθεσης μόνο και όχι της απομαγνητοφωνημένης και δακτυλογραφημένης κατάθεσης, με αποτέλεσμα η διαφορά αυτή σε σχέση με τα προαναφερόμενα νομοθετήματα να δυσχεραίνει το έργο της αστυνομίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιόν της, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να υιοθετηθεί αυτούσιο το λεκτικό των σχετικών διατάξεων του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου. Ως εκ τούτου και έχοντας τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας, η επιτροπή διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε σ’ αυτό να διαλαμβάνεται ότι στο πρόσωπο που καταθέτει δίνεται αντίγραφο της απομαγνητοφωνημένης και δακτυλογραφημένης ηχητικής ζώνης της οπτικοταινίας στην οποία καταγράφηκε η κατάθεσή του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προστασίας Μαρτύρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

 

3 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων