Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιανουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2014 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €8.980.588 και συνολικά έσοδα ύψους €8.506.010, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ιδρύματος για το 2014 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά παγίων και άλλα έξοδα (€470.588).

2. Κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας (€8.500.000).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€10.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας αναλύονται περαιτέρω ως ακολούθως:

1. Πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών (€7.550.000), το οποίο καλύπτει τις πιο κάτω κατηγορίες υποτρόφων:

α. Πρωτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 που δεν έχουν προπληρωθεί το προηγούμενο έτος (€2.339.593).

β. Δευτεροετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 (€2.036.680).

γ. Τριτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (€1.664.813).

δ. Τεταρτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 (€918.496).

ε. Πεμπτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 (€285.391).

στ. Εκτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (€117.387).

ζ. Υποτροφίες που προσφέρονται μέσω του Γαλλικού Μορφωτικού Κέντρου “Campus France” σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (€77.640).

η. Υποτροφίες για τις οικογένειες των δεκατριών θυμάτων της έκρηξης της 11ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” στο Μαρί (€70.000).

θ. Εξαιρετικές περιπτώσεις και απρόβλεπτες δαπάνες που δεν προνοούνται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο (ενστάσεις υποψηφίων στους οποίους δε χορηγήθηκε υποτροφία είτε για πτυχιακές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές) (€40.000).

2. Ειδικές υποτροφίες (€200.000).

3. Φοιτητική Μέριμνα (€750.000).

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του ΙΚΥΚ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι, παρ’ όλο που ο προϋπολογισμός του ιδρύματος για το 2014 παρουσιάζει μείωση στις λειτουργικές δαπάνες κατά €147.265 και στις υποτροφίες κατά €300.010, το ίδρυμα στοχεύει στη διατήρηση του αριθμού των υφιστάμενων υποτροφιών που παρέχει.

Περαιτέρω, ο ίδιος αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος διαφωνεί με τη θέση της τρόικας για ενοποίηση όλων των φοιτητικών παροχών (υποτροφίες, χορηγίες, οικονομική ενίσχυση φτωχών φοιτητών) σε μία χορηγία στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, αφού, όπως δήλωσε, αυτό συνεπάγεται την κατάργηση του θεσμού των υποτροφιών και κατ’ επέκταση του ΙΚΥΚ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, στον προϋπολογισμό του ΙΚΥΚ για το 2014 έχουν ενσωματωθεί κατ’ αναλογίαν όλες οι ρυθμίσεις που περιλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2014 κατά την ψήφισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

28 Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων