Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Ιανουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη, ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008. Ειδικότερα, το άρθρο 2(3) της εν λόγω Οδηγίας, η οποία αφορά την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, απαγορεύει στα κράτη μέλη να καθορίζουν ελάχιστη περίοδο απασχόλησης για απόκτηση δικαιώματος σε πληρωμή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη τροποποίηση διαγράφεται η πρόνοια που περιέχεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του υφιστάμενου νόμου, με βάση την οποία απαιτείται περίοδος απασχόλησης τουλάχιστον είκοσι έξι (26) συνεχών εβδομάδων πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας του εργοδότη, ώστε ο εργοδοτούμενος να δικαιούται να λάβει πληρωμή από το σχετικό ταμείο που προβλέπεται στον εν λόγω νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι ο καθορισμός ελάχιστης περιόδου απασχόλησης, για να δικαιούται να λάβει πληρωμή ο εργοδοτούμενος, σε περίπτωση που η απασχόλησή του τερματίζεται λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη του, συνιστά παράβαση της πιο πάνω Οδηγίας, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η προώθηση της προτεινόμενης τροποποίησης. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται δικαιότερη μεταχείριση των εργοδοτουμένων.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό αναφορά νομοσχέδιο συζητήθηκε στα πλαίσια του συμβουλίου του Ταμείου για την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τα οποία και συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή από τους αρμοδίους, οι περιπτώσεις αφερεγγυότητας εργοδοτών αναμένεται να αυξηθούν λόγω της οικονομικής κρίσης, όμως η οικονομική επιβάρυνση του σχετικού ταμείου με την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού δεν αναμένεται να είναι μεγάλη, καθώς τα ποσά που παραχωρούνται από αυτό είναι χαμηλά. Οι ίδιοι δήλωσαν επίσης ενημερωτικά στην επιτροπή ότι το ταμείο διαθέτει αποθεματικό ύψους €150 εκατομ. και οι εισφορές προς αυτό γίνονται από τους εργοδότες.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Περαιτέρω, η ΣΕΚ, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

27 Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων