Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαδης Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιανουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικού) Νόμου, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων του 2013, που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι αυτού, από το νέο αναθεωρημένο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων του 2014, για την καλύτερη ρύθμιση της λειτουργίας της Αρχής Αντί-Ντόπινγκ.

Σημειώνεται ότι στον κατάλογο αυτό, που αποτελεί τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ, καθορίζονται οι απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι σε κάθε περίπτωση (εντός και εκτός αγώνων).

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση, η οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2014».

 

28 Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων