Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να καθοριστεί ανώτατο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας ύψους €300 για μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN και το οποίο έχει εγγραφεί στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, για πρώτη φορά, πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013 [Ν. 100(Ι) του 2013].

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται εισήγηση να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, δήλωσαν ότι σκοπός της είναι η διόρθωση λάθους που περιλήφθηκε στον αναφερόμενο πιο πάνω τροποποιητικό νόμο του 2013, σύμφωνα με τον οποίο οι ιδιοκτήτες συγκεκριμένης κατηγορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, που φέρουν μηχανή με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 250 κυβ. εκ., καλούνται να καταβάλουν πολύ υψηλό ετήσιο τέλος για έκδοση της σχετικής άδειας κυκλοφορίας αυτών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία τροποποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 και μεταξύ άλλων προβλέπει αναθεώρηση των τελών κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, καθιερώνει υψηλό τέλος κυκλοφορίας για μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Ν1, τα οποία προέρχονται από οχήματα κατηγορίας Μ1 και φέρουν μηχανή με μεγάλο κυβισμό. Η πρόνοια αυτή, όπως δήλωσαν περαιτέρω οι ίδιοι εκπρόσωποι, χρήζει τροποποίησης, καθότι εκ παραδρομής περιλήφθηκε στον τροποποιητικό νόμο του 2013, ενώ δεν επαναλήφθηκε η διάταξη που υπήρχε στη νομοθεσία πριν από την εν λόγω τροποποίηση για το μέγιστο τέλος κυκλοφορίας τέτοιων οχημάτων ύψους €299. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, από την πρόνοια αυτή επηρεάζονται 2 214 οχήματα.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εξέφρασε επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο η προτεινόμενη διάταξη να οδηγήσει σε μείωση των εσόδων του κράτους. Τοποθετούμενος επί του σημείου αυτού, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δήλωσε ότι τα ποσά της αύξησης του εν λόγω τέλους, όπως αυτά περιλαμβάνονται στον τροποποιητικό νόμο του 2013, δεν είχαν υπολογιστεί στα έσοδα του κράτους από τα τέλη αυτά και με την αναδρομικότητα της ισχύος του νόμου που προτείνεται θα παρασχεθεί η δυνατότητα στο τμήμα να επιστρέψει στους ιδιοκτήτες που κατέβαλαν τα αυξημένα τέλη το ποσό της διαφοράς που κατέβαλαν σε σχέση με το ποσό που πρέπει να καταβάλουν και το οποίο θα προκύψει με την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

23 Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων