Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ευθύνη Μεταφορέων που εκτελούν Θαλάσσιες Μεταφορές Επιβατών σε Περίπτωση Ατυχήματος) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου 2013 και στις 9 Ιανουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας (ΤΕΝ) του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ) και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (ΚΕΠ), ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Εντούτοις, η ΚΕΠ και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου απέστειλαν γραπτώς τις θέσεις τους στην επιτροπή.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος.

Ειδικότερα, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν:

1. το πεδίο εφαρμογής του,

2. τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής και των εξουσιών αυτής,

3. το μηχανισμό υλοποίησης της υποχρέωσης ασφάλισης πλοίου, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σε σχέση με την έκδοση και την ακύρωση πιστοποιητικού ασφάλισης,

4. τη θέσπιση ποινικού αδικήματος αναφορικά με την παράβαση συγκεκριμένων διατάξεων του προτεινόμενου νόμου ή του ευρωπαϊκού κανονισμού και

5. τη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, ο ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος έχει άμεση ισχύ και ήδη δεσμεύει πλήρως τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ (31.12.2012) και του οποίου η αποτελεσματική εφαρμογή θα επιτευχθεί με την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου, θεσπίζει το κοινοτικό καθεστώς σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων ως προς τους επιβάτες, τις αποσκευές τους και τα οχήματά τους, καθώς και τους κανόνες για την ασφάλιση ή άλλου είδους χρηματοοικονομική ασφάλεια σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της Σύμβασης των Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και

2. των επιφυλάξεων και των δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την εφαρμογή της Σύμβασης των Αθηνών.

Επιπρόσθετα, ο ευρωπαϊκός κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με την αποζημίωση για εξοπλισμό κινητικότητας ή άλλο ειδικό εξοπλισμό, διατάξεις για την υποχρέωση καταβολής προκαταβολής από το μεταφορέα σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου ή σωματικής βλάβης σε ναυτικό συμβάν και διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα πληροφόρησης των επιβατών σχετικά με τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τον εν λόγω ευρωπαϊκό κανονισμό.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι, καθώς και η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, οι οποίοι απέστειλαν γραπτώς τις θέσεις τους στην επιτροπή, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ευθύνη Μεταφορέων που Εκτελούν Θαλάσσιες Μεταφορές Επιβατών σε Περίπτωση Ατυχήματος) Νόμος του 2014».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των διατάξεων του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

13 Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων