Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαΐδης
Γεώργιος Τάσου Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στις 3 Δεκεμβρίου 2013. Ωστόσο, η συζήτηση του νομοσχεδίου αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 5 Δεκεμβρίου 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επανεξέτασε το νομοσχέδιο αυτό σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών και των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, καθώς και της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, παρ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση, απέστειλε γραπτώς τις απόψεις του στην επιτροπή.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση. Συνοπτικά, υπενθυμίζεται ότι σκοπός του προτεινόμενου νόμου, όπως διαμορφώθηκε από την επιτροπή, είναι:

1. να παραταθεί η ισχύς της παραγράφου (α) της δεύτερης επιφύλαξης του άρθρου 4 αυτού, η οποία επιτρέπει την εξασφάλιση άδειας για ελεγχόμενη καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων κατά την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου και μέχρι και την 15η Μαρτίου κάθε έτους, μέχρι την 30ή Απριλίου 2015 και

2. να επεκταθεί η περίοδος εντός της οποίας δύναται να εξασφαλιστεί άδεια για ελεγχόμενη καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων μέχρι και την 31η Μαρτίου, εφόσον για την περίοδο από τη 16η μέχρι και την 31η Μαρτίου η εν λόγω καύση γίνεται υπό τους όρους που επιβάλλονται στην άδεια από τις αρμόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου η επιτροπή επικεντρώθηκε στις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής των προνοιών του και ειδικότερα στην πιθανότητα αύξησης του αριθμού των πυρκαγιών, που ίσως προκληθούν από την καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπορωφόρων δέντρων λόγω της επέκτασης της επιτρεπόμενης περιόδου καύσης και ιδιαίτερα δεδομένου του ξηρού φετινού χειμώνα.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε εκ νέου την επιτροπή ότι πριν την προώθηση του νομοσχεδίου είχαν μελετηθεί οι επιπτώσεις της καύσης αποκλαδιών κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και είχε διαπιστωθεί ότι, εφόσον εξασφαλιστεί η σχετική άδεια και τηρηθούν οι όροι που επιβάλλονται με αυτή, η καύση αποκλαδιών κατά τους πιο πάνω μήνες είναι υποβοηθητική στην προσπάθεια για τον έλεγχο των πυρκαγιών.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συμφώνησε με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και εξέφρασε την άποψη ότι η απαγόρευση της καύσης αποκλαδιών κατά τους πιο πάνω αναφερόμενους μήνες θα έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη και ανεξέλεγκτη καύση αποκλαδιών, η οποία είναι πιο επικίνδυνη από την καύση στη βάση άδειας των αρμόδιων αρχών.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ελεγχόμενη καύση λειτουργεί προληπτικά και μειώνει τη δυνατότητα πυρκαγιάς, γιατί έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή της συσσώρευσης καύσιμης ύλης.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής αλλά απέστειλε γραπτό σημείωμα, συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος τόνισε την ανάγκη σωστής επιτήρησης και εφαρμογής του νόμου και εισηγήθηκε, σε περίπτωση που προωθηθεί το νομοσχέδιο, να αφορά μόνο το έτος 2014.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, αφού συμφώνησαν με τους σκοπούς του νομοσχεδίου, σημείωσαν ότι το κράτος δεν προσφέρει στους γεωργούς εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείριση των αποκλαδιών.

Ο εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, εκπροσωπώντας επίσης την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, συμφώνησε με τον προτεινόμενο νόμο, αλλά τόνισε εκ νέου την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων τοπικών αρχών που εκδίδουν τις άδειες ελεγχόμενης καύσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες που κατέχουν την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία.

Ο εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού κατέθεσε γραπτό σημείωμα στην επιτροπή στο οποίο εκφράζεται η άποψη ότι η καύση αποκλαδιών δε δημιουργεί πρόβλημα, νοουμένου ότι πραγματοποιείται εντός της περιόδου που προβλέπεται στο νόμο και αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί σχετική άδεια από την αρμόδια τοπική αρχή. Στο ίδιο υπόμνημα σημειώνεται ότι η καύση κλαδεμάτων θα μπορούσε να αποφευχθεί, νοουμένου ότι θα δοθεί η δυνατότητα στις κοινότητες, είτε μέσω επιχορηγημένων προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είτε με τη στήριξη ή/και σε συντονισμό με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, να εξασφαλίσουν κινητά μηχανήματα που ανακυκλώνουν τα κλαδέματα σε άλλη μορφή, όπως π.χ. λίπασμα ή κύβους καυσόξυλων.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και τόνισαν ότι απαγόρευση της καύσης αποκλαδιών δε σημαίνει και μείωση των κινδύνων, αφού τέτοια καύση θα συνεχίσει να πραγματοποιείται, χωρίς όμως την επιβολή οποιωνδήποτε όρων και χωρίς την εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των διατάξεων του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

14 Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων