Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Πρόδρομος Προδρόμου

Πάμπος Παπαγεωργίου

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Νικολαΐδης

Σταύρος Ευαγόρου

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 9 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 72 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του ωραρίου στη δημόσια υπηρεσία και η επαναφορά του στο ωράριο που ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2013, ήτοι από τις 7.30/8.30 π.μ. μέχρι τις 3.00/4.00 μ.μ.

Όπως είναι γνωστό, με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2012 (Κ.Δ.Π. 531/2012) το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας τροποποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2013 με την κατάργηση του εργάσιμου απογεύματος της Τετάρτης, την επέκταση του ελαστικού ωραρίου από μισή σε μία ώρα και την καθιέρωση συνεχούς καθημερινού ωραρίου από τις 7.30/8.30 π.μ. μέχρι τις 3.00/4.00 μ.μ. και από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και εντεύθεν με τη μετακίνηση της ώρας έναρξης και λήξης της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας κατά μισή ώρα, δηλαδή από τις 8.00/9.00 π.μ. μέχρι τις 3.30/4.30 μ.μ.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση της νομοθεσίας κατέστη αναγκαία για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την τρόικα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αλλά και τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η εμπειρία των οκτώ μηνών από τη διαφοροποίηση του ωραρίου, κατά τη μεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2013, ήταν θετική τόσο ως προς την εξυπηρέτηση του κοινού όσο και ως προς τη μείωση των επιδομάτων βάρδιας.

Ωστόσο, με τη διαφοροποίηση του ωραρίου από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και εντεύθεν με τη μετακίνηση κατά μισή ώρα της ώρας έναρξης και λήξης της εργασίας, ήτοι από τις 8.00/9.00 π.μ. μέχρι τις 3.30/4.30 μ.μ., παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα προβλήματα:

1. Λόγω της μετακίνησης της ώρας έναρξης της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας στις 8.00 π.μ., η ώρα έναρξης της εξυπηρέτησης του κοινού μετακινήθηκε αντίστοιχα από τις 8.00/8.30 π.μ. στις 8.30/9.00 π.μ. σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού, με αποτέλεσμα οι αυτοεργοδοτούμενοι και οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που προσέρχονταν για εξυπηρέτηση γύρω στις 8.00 π.μ., δηλαδή πριν μεταβούν στην εργασία τους (γύρω στις 9.00 π.μ.), να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν εγκαίρως και να δημιουργείται κοσμοσυρροή έξω από τα συγκεκριμένα γραφεία και να υποβάλλονται παράπονα από τους πολίτες.

2. Κάποιες υπηρεσίες/τμήματα (π.χ. κρατικά νοσηλευτήρια) διατήρησαν ως ώρα έναρξης της λειτουργίας τους την προηγούμενη ώρα, δηλαδή τις 7.30 π.μ., ενώ άλλες (π.χ. δικαστήρια) υπέβαλαν παραστάσεις για την αναγκαιότητα διατήρησης της ώρας αυτής, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και εξυπηρέτησης του κοινού, παρά την επισήμανση του Υπουργείου Οικονομικών ότι τούτο αντίκειται στη σχετική νομοθεσία.

3. Λόγω της μη διαφοροποίησης του ωραρίου των σχολείων, υποβλήθηκαν παραστάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για προβλήματα που προκύπτουν, λόγω της διαφοράς της ώρας έναρξης των σχολείων (7.30 π.μ.) με εκείνη των συνεργαζόμενων υπηρεσιών του υπουργείου (επιμελητών, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, αποθηκών κ.λπ.).

4. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, κυρίως στα κατασκευαστικά τμήματα, αλλά και σε τμήματα που η φύση των αρμοδιοτήτων τους απαιτεί εκτέλεση πρωινών δραστηριοτήτων, κατέστη αναγκαίο όπως το ωρομίσθιο προσωπικό που υπηρετεί τα τμήματα αυτά εξακολουθήσει να εργάζεται με το προηγούμενο ωράριο (ώρα έναρξης στις 7.30 π.μ.), με αποτέλεσμα να προκύπτει ανάγκη για εργασία με το ίδιο ωράριο και για αριθμό δημόσιων υπαλλήλων για σκοπούς εποπτείας, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της υπερωριακής αποζημίωσης.

5. Με την εφαρμογή του νέου ωραρίου από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2013, ήτοι την επέκταση του ελαστικού ωραρίου από μισή σε μία ώρα, διαπιστώθηκε αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης, ενώ με τη μετατόπιση της ώρας έναρξης κατά μισή ώρα (8.00/9.00 π.μ.) από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 παρατηρήθηκε συμφόρηση της τροχαίας κίνησης, διότι η ώρα αυτή συμπίπτει σε μεγαλύτερο βαθμό με την ώρα έναρξης της λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα.

6. Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο δεν ευνοούν την εργασία μετά τις 3.00/4.00 μ.μ., ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με την οικοδομική βιομηχανία και τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, ενώ το ωράριο από την 1η Σεπτεμβρίου αύξησε τη δαπάνη για κλιματισμό στις δημόσιες υπηρεσίες, αφού η χρήση του είναι απαραίτητη, κυρίως τις μεταμεσημβρινές ώρες.

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση υπερωριών και άλλων συναφών επιδομάτων, που ήταν και ο απώτερος στόχος της διαφοροποίησης του ωραρίου, επισημαίνεται ότι με τη μετατόπιση της ώρας έναρξης της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας κατά μισή ώρα δεν προκύπτει πρόσθετη εξοικονόμηση για το κράτος.

Αντίθετα, εξοικονόμηση προέκυψε από την 1η Ιανουαρίου του 2013 με την επέκταση του ωραρίου από μισή σε μία ώρα, λόγω του ότι οι ώρες λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας αυξήθηκαν σε οκτώμισι (8,5) ώρες (από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 4.00 μ.μ.), κατά τις οποίες απαγορεύεται πλέον η καταβολή οποιασδήποτε υπερωρίας ή επιδόματος βάρδιας, ενώ παραχωρήθηκε η δυνατότητα στους προϊσταμένους των τμημάτων να κατανέμουν τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων τους με τέτοιο τρόπο, ώστε τα τμήματα να είναι στελεχωμένα καθ όλη τη διάρκεια των οκτώμισι ωρών.

Συναφώς, κρίθηκε αναγκαία η επαναφορά στη δημόσια υπηρεσία του προηγούμενου ωραρίου που ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2013, ήτοι από τις 7.30/8.30 π.μ. μέχρι τις 3.00/4.00 μ.μ., για την επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων που προέκυψαν.

Σημειώνεται ότι η επαναφορά του ωραρίου συζητήθηκε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια συνάντησης του Υπουργείου Οικονομικών με την τρόικα, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2013, στο πλαίσιο αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης σε σχέση με την αναδιάρθρωση της δημόσιας υπηρεσίας και έγινε αποδεκτή από τους εκπροσώπους της τρόικας, γι αυτό και συμπεριλήφθηκε στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης, με χρονοδιάγραμμα προώθησής της το Δεκέμβριο του 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

10 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων