Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και κ. Κώστα Κωνσταντίνου, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2013. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, έτσι ώστε καθένας από τους διευθυντές Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που έχουν διενεργηθεί σε σχέση με συγκεκριμένο τρόφιμο. Τέτοιες πρακτικές είναι η νόθευση τροφίμων, η διαφήμιση και η σήμανση τροφίμων με τρόπο ψευδή, παραπλανητικό ή απατηλό ή με τρόπο που ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη εντύπωση ως προς το χαρακτήρα, τη φύση, την ποιότητα, την ποσότητα και την ασφάλεια των τροφίμων κ.ά.

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τροφίμων που είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, ενώ δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση νοθεύσεων ή άλλων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που δεν είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Ο ίδιος δήλωσε περαιτέρω ότι λόγω του νομοθετικού αυτού κενού οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν μπορούν να δημοσιοποιούν νοθεύσεις που παραβιάζουν το δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν την πραγματική σύσταση του προϊόντος που αγοράζουν και που γίνονται με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους των εμπόρων, όπως είναι για παράδειγμα η πώληση βοδινού κρέατος που έχει νοθευτεί με αλογίσιο κρέας και η πώληση ελαιολάδου στο οποίο έχει προστεθεί σπορέλαιο.

Περαιτέρω, ο αναπληρωτής προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών δήλωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση για δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας νοθευμένων τροφίμων θα αποτρέπει τους εμπόρους από το να προβαίνουν σε νοθεύσεις και θα ενισχύσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, καθώς τα πρόστιμα που επιβάλλονται με βάση τις υφιστάμενες ποινικές διατάξεις του βασικού νόμου δε λειτουργούν αποτρεπτικά και το ύψος τους είναι χαμηλό σε σχέση με το κέρδος που οι νοθεύσεις συνεπάγονται.

Ο εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εξέφρασε τη συμφωνία του υπουργείου του με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου. Με την ευκαιρία της συζήτησης της πρότασης νόμου, ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής επανέλαβε την πάγια θέση της οργάνωσης για την ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητης αρχής ασφάλειας τροφίμων, της οποίας η δημιουργία αναστάλθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας διαμήνυσε μέσω εκπροσώπου της σχετική παρατήρησή της επί του κειμένου της πρότασης νόμου επισημαίνοντας ότι δε πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτό ο όρος “αθέμιτες εμπορικές πρακτικές”, καθώς ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στον περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο και υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης σύγχυσης. Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν για την πιο πάνω εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η οποία υιοθετήθηκε, και απαλείφθηκε ο επίμαχος όρος από το κείμενο της πρότασης νόμου, χωρίς να επηρεάζεται η ουσία και ο σκοπός της πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή της σε νόμο, όπως διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω.

 

10 Δεκεμβρίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων