Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάννης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τον πρόεδρό της κ. Αντώνη Αντωνίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής λόγω κωλύματος της εκπροσώπου της, η οποία ενημέρωσε σχετικά εκ των προτέρων την επιτροπή.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, ώστε:

1. να αντικατασταθεί η ερμηνεία του όρου μέλος”, για να περιλαμβάνει, εκτός από πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως μέλος στο μητρώο μελών του επιμελητηρίου σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, και εταιρεία μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου,

2. η εταιρεία μελετών που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του επιμελητηρίου και καταχωρίζεται με το αρκτικόλεξο ΕΠΕ (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) να δύναται να εγγραφεί και με το αρκτικόλεξο LLC (limited liability company),

3. να διαγραφεί από τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση για εγγραφή/ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών το πιστό αντίγραφο της αίτησης εγγραφής εταιρείας, καθότι δεν εκδίδεται τέτοιο αντίγραφο και

4. να μειωθεί το τέλος της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλει στο επιμελητήριο κάθε εταιρεία μελετών που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών από €200 σε €100 λόγω των σημερινών οικονομικών δεδομένων.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, ώστε η κατανομή των θέσεων εκπροσώπησης του κάθε κλάδου μηχανικής επιστήμης στο γενικό συμβούλιο του επιμελητηρίου να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών του επιμελητηρίου που έχουν δικαίωμα εκλογής στον οικείο κλάδο, παρ’ όλο που κάποιο μέλος δύναται να είναι εγγεγραμμένο σε περισσότερους του ενός κλάδους, και νοουμένου ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της διεξαγωγής των εκλογών δεν οφείλει συνδρομές πέραν των τριών τελευταίων ετών.

Ο εισηγητής των προτάσεων νόμου, αφού ανέλυσε τις πρόνοιές τους, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ζήτησε όπως αυτές ψηφιστούν τάχιστα και εν πάση περιπτώσει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, έτσι ώστε οι επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν το 2014 να γίνουν με το νέο υπό ψήφιση καθεστώς και έτσι να αρθεί το παράδοξο φαινόμενο που παρατηρείται όπου το ίδιο πρόσωπο, το οποίο δυνατόν να είναι εγγεγραμμένο σε περισσότερους του ενός κλάδους, δύναται να προσμετρείται, κατά την κατανομή των θέσεων εκπροσώπησης του κλάδου στο γενικό συμβούλιο, δύο ή και περισσότερες φορές στο σύνολο του αριθμού των μελών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο προτάσεων νόμου, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το περιεχόμενο της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία αφορά την κατανομή των θέσεων εκπροσώπησης στο γενικό συμβούλιο, έχει περιληφθεί σε νομοσχέδιο το οποίο εκκρεμεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο μαζί με τροποποιητικούς κανονισμούς που αφορούν το ίδιο ζήτημα και επηρεάζονται από την προτεινόμενη διάταξη και αναμένονται για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ δήλωσε συναφώς ότι στο γενικό συμβούλιο του επιμελητηρίου επήλθε συμφωνία για όλες τις προτεινόμενες διατάξεις εκτός από την πρόνοια που περιλαμβάνεται στη δεύτερη πρόταση νόμου και αφορά την εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των διατάξεων των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση των δύο προτάσεων νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως ενοποιηθούν σε ένα κείμενο νόμου υπό τον τίτλο «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

  

10 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων