Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Εγγραφής Γιατρών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γιώργος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Υγείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Οκτωβρίου και στις 7 και την 21η Νοεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, αλλά διεμήνυσε στην επιτροπή τη συμφωνία της με την πρόταση νόμου.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή κατατέθηκε από τους εισηγητές της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Κώστα Κωνσταντίνου, Στέλλα Κυριακίδου και Ζαχαρία Ζαχαρίου, είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής Γιατρών Νόμου, έτσι ώστε για την εξέταση αίτησης για την έγκριση της σύστασης εταιρείας ιατρών να καταβάλλεται στο Ιατρικό Συμβούλιο τέλος ύψους €50, προκειμένου να καλύπτεται το σχετικό διοικητικό κόστος.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διεμήνυσε στην επιτροπή ότι η πρόταση νόμου από νομοτεχνικής άποψης είναι ορθή και δε χρήζει οιασδήποτε βελτίωσης.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των εισηγητών της πρότασης νόμου, υποστήριξε ότι το ποσό των €50 είναι ανεπαρκές και δεν αναμένεται να καλύπτει το σχετικό διοικητικό κόστος, γι’ αυτό και αποφάσισε να εισηγηθεί την τροποποίηση του κειμένου της πρότασης νόμου, έτσι ώστε το σχετικό τέλος να αυξηθεί από €50 σε €100.

Τοποθετούμενοι σχετικά τόσο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου όσο και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας συμφώνησαν με τους στόχους της πρότασης νόμου, καθώς και με την αύξηση του προτεινόμενου τέλους σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω, σε νόμο.

 

3 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων