Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την Εισαγωγή και τον Επαναπατρισμό Πολιτιστικών Αγαθών (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Γιώργος Περδίκης
Σοφοκλής Φυττής Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό εξέταση του νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την Εισαγωγή και τον Επαναπατρισμό Πολιτιστικών Αγαθών, η οποία υπογράφηκε στο Chaux-de-Fonds της Ελβετίας, την 11η Ιανουαρίου 2013, ύστερα από την υπ’ αριθμόν 72.705 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 74.511 απόφαση, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, η υπό εξέταση συμφωνία επιδιώκει να αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων χωρών και ρυθμίζει τις διαδικασίες εισαγωγής, διαμετακόμισης και επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών, στοχεύοντας έτσι στην καταστολή της παράνομης μεταβίβασης τέτοιων αγαθών. Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών, τις οποίες καλύπτει η υπό εξέταση συμφωνία, αναγράφονται σε σχετικό παράρτημά της.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η Ελβετία έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

10 Δεκεμβρίου 2013

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων