Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας), του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες), του Συνδέσμου Αλιέων Πολυδύναμων Αδειών Αλιείας Κύπρου (ΣΑΠΑΑΚ), του Συνδέσμου Πολυδύναμων Σκαφών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών Περιοδικής Απασχόλησης και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση, Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός. Ο Σύνδεσμος Ψαράδων με Δίχτυ στον Ώμο, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας (ΠΑΣΥΕΡΑ), ο Όμιλος Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις αυτές. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Αλιείας από την Ακτή και Διατήρησης της Θαλάσσιας Ζωής, παρ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στις συνεδριάσεις αυτές, αλλά κατάθεσε γραπτώς τις απόψεις του επί του νομοσχεδίου.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμου [N.134(Ι)/2006], με σκοπό τη διόρθωση των προνοιών του νόμου και την κάλυψη ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο:

1. προβλέπει για την ξεκάθαρη διατύπωση των αρμοδιοτήτων των επιθεωρητών και λειτουργών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατά τη διερεύνηση παραβάσεων, έτσι ώστε οι αρμοδιότητες αυτές να συνάδουν με τις ανάλογες αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τον περί Αλιείας Νόμο και δίνει στους επιθεωρητές και λειτουργούς αυτούς τα σωστά εργαλεία εφαρμογής των προνοιών του νόμου και

2. προσθέτει στο βασικό νόμο πρόνοια με την οποία δίνεται στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών το δικαίωμα πώλησης προϊόντος που κατάσχεται δυνάμει των προνοιών του νόμου, αντί της καταστροφής του, όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αξία του προϊόντος αυτού, η οποία θα επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του σε περίπτωση αθώωσής του από το δικαστήριο για το αδίκημα για το οποίο είχε κατηγορηθεί.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ενημέρωσε την επιτροπή για τα ακόλουθα:

1. Ο βασικός νόμος είχε ως κύριο σκοπό του τον ορισμό της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των κοινοτικών αποφάσεων και των κοινοτικών κανονισμών και τη θεσμοθέτηση ενός πρακτικού τρόπου ελέγχου της εφαρμογής των νομοθετικών αυτών πράξεων.

2. Κατά την εφαρμογή του νόμου διαφάνηκαν κάποιες αδυναμίες και ελλείψεις τις οποίες αποσκοπεί να καλύψει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

3. Οι εξουσίες που δίνονται από τον υφιστάμενο νόμο και το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σε λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών είναι οι ίδιες που δίνονται από ανάλογες νομοθεσίες αναφορικά με τη διερεύνηση διάπραξης αδικημάτων.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ και Ευρωαγροτικός συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση εξέφρασαν την αντίθεσή τους με την υφιστάμενη εξουσία εισόδου των επιθεωρητών σε υποστατικό στην απουσία του ιδιοκτήτη του υποστατικού αυτού.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης Παναγροτικός Σύνδεσμος εξέφρασε την ανησυχία του αναφορικά με την πιθανότητα εκμετάλλευσης των εξουσιών που παρέχονται στους λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών από τον υφιστάμενο νόμο και από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Όλοι οι εκπρόσωποι των παρευρισκόμενων συνδέσμων και οργανώσεων εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρχών και των αλιέων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υποβάλλει την παρούσα έκθεση και το νομοσχέδιο, όπως έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί, για σκοπούς τελικής τοποθέτησης από την ολομέλεια της Βουλής.

 

 

9 Δεκεμβρίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων