Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Φακοντής Ρίκκος Μαππουρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ώστε να εξαιρεθεί από την ερμηνεία του όρου τακτικές γραμμές η μεταφορά στρατιωτικών από τον τόπο της κατοικίας τους ή εξόδου τους στον τόπο στρατωνισμού τους και αντιστρόφως.

Αφορμή για την τροποποίηση αυτή στάθηκε η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών σύμφωνα με την οποία η μεταφορά των στρατιωτών που διεξάγεται σήμερα με λεωφορεία αδειούχα για έκτακτες γραμμές (Ε) προσκρούει στην υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι οι συγκεκριμένες μεταφορές μπορεί να γίνονται μόνο με λεωφορεία αδειούχα για τακτικές γραμμές.

Σύμφωνα με την επιτροπή, επιβάλλεται άμεσα η ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, καθότι η ισχύουσα σχετική σύμβαση μεταφοράς των στρατιωτών λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2013.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορά (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

  

 

 

 

 

5 Δεκεμβρίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων