Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί των Συμφωνιών δυνάμει του Άρθρου XXI της GATS, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και των Θιγόμενων Μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου αφετέρου, όσον αφορά τις Απαραίτητες Τροποποιήσεις και Αντισταθμιστικές Προσαρμογές που Προκύπτουν από την Προσχώρηση Νέων Κρατών Μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995 και 2004 (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Οκτωβρίου και στις 22 Νοεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κύρωση των συμφωνιών οι οποίες συμφωνήθηκαν δυνάμει του Άρθρου ΧΧΙ της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών (GATS) μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και των θιγόμενων μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) αφετέρου, όσον αφορά τις απαραίτητες τροποποιήσεις και αντισταθμιστικές προσαρμογές στον κατάλογο δεσμεύσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων που προκύπτουν από την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 1995 και το 2004.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, με την υπογραφή της Συμφωνίας Εγκαθίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και την κύρωση της σχετικής συμφωνίας η Κύπρος επικύρωσε ταυτόχρονα την GATS. Στα πλαίσια της GATS, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, όλα τα μέλη του ΠΟΕ διατηρούν καταλόγους δεσμεύσεων για τις συναλλαγές υπηρεσιών. Οι εν λόγω δεσμευτικές υποχρεώσεις εγγυώνται ένα επίπεδο πρόσβασης στην αγορά και εθνικής μεταχείρισης για παρόχους υπηρεσιών από άλλα μέλη του ΠΟΕ στους τομείς των υπηρεσιών που καλύπτονται από τους καταλόγους δεσμεύσεων.

Η ΕΕ, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, μετά τις διευρύνσεις του 1995 και του 2004, με την αύξηση των κρατών μελών της από δώδεκα σε δεκαπέντε και από δεκαπέντε σε εικοσιπέντε αντίστοιχα, όφειλε να προβεί σε τροποποίηση του καταλόγου δεσμεύσεών της, έτσι ώστε να συμπεριλάβει σε έναν ενοποιημένο κατάλογο και τις δεσμεύσεις των νέων κρατών μελών. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στην εν λόγω ενοποίηση περιλαμβάνονταν και τροποποιήσεις στους καταλόγους δεσμεύσεων των νέων κρατών μελών, ώστε να συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο και να είναι σύμφωνες με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της ΕΕ.

Συναφώς, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργώντας εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ, διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τα επηρεαζόμενα μέλη του ΠΟΕ, δηλαδή την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, το χωριστό τελωνειακό έδαφος των Ταϊβάν, Πεγκού, Κινμέν και Ματσού (κινεζική Ταϊπέι), την Κολομβία, την Κούβα, τον Ισημερινό, το Χονγκ Κονγκ (Κίνα), την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Νέα Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας σε αντισταθμιστικές προσαρμογές σχετικά με τις τροποποιήσεις ή/και αποσύρσεις για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ειδοποιήσει τον ΠΟΕ. Αριθμός των εν λόγω αντισταθμιστικών προσαρμογών προσφέρονται από τα επιμέρους κράτη μέλη, ενώ άλλες από την ΕΕ ως σύνολο. Ως εκ τούτου, έχουν συναφθεί συμφωνίες υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών εξ ονόματος των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, με κάθε ένα από τα πιο πάνω αναφερόμενα επηρεαζόμενα μέλη του ΠΟΕ αφετέρου σχετικά με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στους πίνακες της GATS των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των κρατών μελών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση των νέων κρατών μελών στην ΕΕ το 1995 και το 2004. Οι εν λόγω μικτής αρμοδιότητας συμφωνίες πρέπει να κυρωθούν από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, ώστε να τεθούν σε ισχύ.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης κατέθεσε στην επιτροπή πρόσθετα στοιχεία, τα οποία ζήτησε η τελευταία, αναφορικά με τις τροποποιήσεις και τις αντισταθμιστικές δεσμεύσεις που αφορούν στον κατάλογο δεσμεύσεων της Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν ότι υιοθετούν τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Συμφωνιών Δυνάμει του Άρθρου ΧΧΙ της GATS, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και των Θιγομένων Μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αφετέρου, όσον αφορά τις Απαραίτητες Τροποποιήσεις και Αντισταθμιστικές Προσαρμογές που Προκύπτουν από την Προσχώρηση Νέων Κρατών Μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995 και 2004 (Κυρωτικός) Νόμος του 2013».

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

 

 

26 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων