Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου και στις 12 Νοεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως, του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων, του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία, του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Παιδιών με Απώλεια Ακοής, του Συνδέσμου Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων Κύπρου, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου, είναι η τροποποίησή τους, ώστε να επέλθουν σε αυτούς ορισμένες βελτιώσεις που κρίθηκαν αναγκαίες. Ειδικότερα, η ανάγκη για τροποποίηση των εν λόγω κανονισμών προέκυψε μετά από σχετικές αποφάσεις τόσο της Επιτρόπου Διοικήσεως όσο και του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προνοούν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Oι γονείς θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που διατηρεί η αρμόδια επαρχιακή επιτροπή, καθώς και δικαίωμα λήψης αντιγράφου.

2. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα μπορούν, όπου χρειάζεται, κατά τη διάρκεια της εξέτασης να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που θα τους παρέχουν ίσες ευκαιρίες εξέτασης και ουσιαστικές διευκολύνσεις.

3. Η πρόνοια στους υφιστάμενους κανονισμούς που αφορά την αναγραφή στο πιστοποιητικό που χορηγείται ειδικής σημείωσης για τη διευκόλυνση που παραχωρείται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων διαγράφεται, διότι συγκρούεται και παραβιάζει τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ο οποίος υπερέχει των πιο πάνω κανονισμών.

4. Η πρόνοια στους υφιστάμενους κανονισμούς που αφορά την εξέταση στην ορθογραφία, στίξη και γραμματική βελτιώνεται, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης εξαίρεσης από τη βαθμολόγηση ή προσαρμογής της βαθμολογίας ως αντιστάθμισμα. Επισημαίνεται ότι η επαρχιακή επιτροπή παραχωρεί την πιο πάνω εξαίρεση ανάλογα με την κάθε περίπτωση παιδιού με βάση τις οδηγίες εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επισημαίνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν ενώπιον της Βουλής μαζί με νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί συγκεκριμένες διατάξεις του υφιστάμενου περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου, οι οποίες όμως δεν αφορούν τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι εν λόγω κανονισμοί. Το νομοσχέδιο αυτό εκκρεμεί ακόμη ενώπιον της επιτροπής, διότι χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας και βελτιώσεων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αφού ανέλυσαν στην επιτροπή τις πρόνοιες των τροποποιητικών κανονισμών, δεσμεύτηκαν να αποστείλουν γραπτώς στην επιτροπή την εγκύκλιο του υπουργείου που αφορά τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε μαθητές με ειδικές ανάγκες σε σχέση με τις παγκύπριες εξετάσεις. Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της συνεδρίας το υπουργείο απέστειλε τα στοιχεία που ζήτησε η επιτροπή.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αφού ανέφερε ότι συμφωνεί με τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι εν λόγω κανονισμοί, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η πρόνοια που αφορά τη διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης στον προσωπικό φάκελο των παιδιών αυτών, καθώς και τη δυνατότητα λήψης αντιγράφου είναι επιβεβλημένη, γιατί διασφαλίζει μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη στήριξη.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με την ανάγκη προώθησης των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία, αφού δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, εισηγήθηκαν την υιοθέτηση και ορισμένων περαιτέρω βελτιωτικών αλλαγών, τις οποίες κατέθεσαν γραπτώς ενώπιον της επιτροπής με επιστολή τους ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΛΜΕΚ σε σχέση με την παροχή εξαίρεσης από τη βαθμολόγηση, όταν η εξέταση αφορά την ορθογραφία, στίξη και γραμματική, εξέφρασε προβληματισμό κατά πόσο στα πλαίσια του αδιάβλητου των παγκύπριων εξετάσεων, όπου απαιτείται μεταξύ άλλων η σφράγιση των ονομάτων, θα μπορούσε να υιοθετηθεί κάτι τέτοιο. Αναφορικά με τον προβληματισμό της ΟΕΛΜΕΚ, με βάση την ενημέρωση που είχε η επιτροπή από τους αρμοδίους, οι διευκολύνσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε σχέση με τις παγκύπριες εξετάσεις παρέχονται μετά το άνοιγμα των ονομάτων των παιδιών που παρακάθισαν στις εξετάσεις.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των πιο πάνω κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε ότι, επειδή δεν κατέστη εφικτό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές του θέσεις, θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

18 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων