Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου Προγραμματισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Παγκύπριου Συνδέσμου Κυβερνητών και Πληρωμάτων Σκαφών Αναψυχής και η Διαχειριστική Επιτροπή για τους Χώρους Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου και ο Σύνδεσμος Πολυδύναμων Σκαφών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου [Νόμος Αρ. 46(Ι) του 2007, όπως τροποποιήθηκε το 2010], ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να καθορίζει με διάταγμα τα κριτήρια για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται σ’ αυτόν για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στην υπό τροποποίηση ισχύουσα νομοθεσία δεν καθορίζονται κριτήρια για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για σκοπούς χορήγησης άδειας διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθώς και με τα όσα η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε στην επιτροπή, με τη θεσμοθέτηση των περιβαλλοντικών, γεωλογικών, υδρολογικών, χωροταξικών και άλλων κριτηρίων, με την έκδοση του διατάγματος, διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, ενώ μέσω της όλης διαδικασίας θα επιλέγονται οι καταλληλότερες περιοχές για χωροθέτηση των χώρων ελλιμενισμού.

Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παραχωρηθεί οποιαδήποτε άδεια σε κάποιο χώρο για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής με βάση τις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα διευκρίνισε ότι τόσο στις μαρίνες όσο και στα αλιευτικά καταφύγια, στα οποία υπάρχουν δυνατότητες ελλιμενισμού σκαφών, έχουν εκδοθεί τέτοιες άδειες με βάση τις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών που τα διέπουν.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος σημείωσε ότι, παρ όλο που έχει προηγηθεί διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία για τον προκαταρκτικό καθορισμό των κριτηρίων που θα περιλαμβάνονται στο διάταγμα, δεν έχει πραγματοποιηθεί δημόσιος διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς, ο οποίος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και πριν από τον τελικό καθορισμό τους με την έκδοση διατάγματος από τον υπουργό.

Παράλληλα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση της ερμηνείας του όρου Υπουργός, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον υπουργό να εξουσιοδοτεί λειτουργούς να ενεργούν εκ μέρους του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπως κοινοποιηθεί στην επιτροπή, πριν από τον τελικό καθορισμό των κριτηρίων και την έκδοση του διατάγματος από τον υπουργό, η κατάληξη του διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού προηγουμένως διαμόρφωσε νομοτεχνικά το κείμενο του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

12 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων