Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου, στις 14 Οκτωβρίου και στις 11 Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των δύο πρώτων συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου, με τη συμπερίληψη σʼ αυτόν νέου άρθρου, ώστε με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του κρατικού προϋπολογισμού ή των ετήσιων προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου να κατατίθεται παράλληλα από τους αρμοδίους για τον καταρτισμό εκάστου προϋπολογισμού λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και αφορούν τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο υπό έγκριση προϋπολογισμός.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η ανάγκη για κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου συνίσταται στο να ενημερώνεται η Βουλή των Αντιπροσώπων για το βαθμό συμμόρφωσης των αντίστοιχων υπουργείων και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου με τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην τελευταία εκδοθείσα ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε περαιτέρω, με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της Βουλής κατά τη συζήτηση των ετήσιων προϋπολογισμών για τα θέματα στα οποία ο Γενικός Ελεγκτής έχει υποβάλει παρατηρήσεις.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε, η έκθεση συμμόρφωσης επί των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή θα μπορεί να κατατίθεται μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους ετήσιους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου για το έτος 2015, ώστε να δοθεί η δυνατότητα κατάλληλης προετοιμασίας από τα αρμόδια υπουργεία και τους οργανισμούς.

Από την πλευρά της, η Γενική Ελεγκτής ανέφερε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο καλύπτει μόνο τους οργανισμούς των οποίων οι ετήσιοι προϋπολογισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και όχι όλους τους ελεγχόμενους από το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή οργανισμούς, όπως είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι, κοινότητες, συμβούλια αποχετεύσεων) κ.ά.

Η ίδια σημείωσε περαιτέρω ότι με το νόμο που προτείνεται στην πράξη θα παρατηρείται μια χρονική ανακολουθία, καθότι, από τη στιγμή που η Βουλή θα συζητεί τους ετήσιους προϋπολογισμούς του τρέχοντος έτους, η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η οποία κατατίθεται επίσημα στη Βουλή, θα αφορά χρονική περίοδο υπολειπόμενη κατά δύο έτη, σε σχέση με το τρέχον έτος.

Όπως η ίδια επίσης ανέφερε, το θέμα της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων υπουργείων ή οργανισμών με τις παρατηρήσεις της δεν αποτελεί αρμοδιότητά της, καθότι έργο της είναι ο έλεγχος και όχι η επιβολή της συμμόρφωσης προς τις σχετικές παρατηρήσεις.

Τέλος, η ίδια αξιωματούχος ανέφερε ότι, χωρίς να διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, θεωρεί ότι η έκταση των προνοιών του σε σχέση με το ποιοι οργανισμοί θα καλύπτονται από τις σχετικές διατάξεις αποτελεί θέμα απόφασης της Βουλής.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τη θέση όπως μαζί με τον προϋπολογισμό και την έκθεση συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις που περιέχονται στην τελευταία εκδοθείσα ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή κατατίθεται από τα αρμόδια υπουργεία και τους οργανισμούς έγγραφο που να αποτυπώνει το βαθμό συμμόρφωσης, καθώς και τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν για το σκοπό αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων