Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Ανδρέας Θεμιστοκλέους, αναπλ. πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Ευθύμιος Δίπλαρος Νίκος Κουτσού
Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Πανίκκος Σταυριανός
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης
Γεώργιος Προκοπίου  

Όπως είναι γνωστό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ετοίμασε έκθεση για το υπό αναφορά νομοσχέδιο για την ολομέλεια της Βουλής, η οποία κυκλοφόρησε στις 30 Οκτωβρίου 2013. Η ολομέλεια της Βουλής σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2013, αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου για μία εβδομάδα.

Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013.

Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επισημαίνεται ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κάλυψη δαπανών που αφορούν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. Ειδικότερα, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός προνοεί για ποσό ύψους €1.030.770, από το οποίο ποσό ύψους €978.270 αποτελεί κρατική χορηγία.

Η επιτροπή για τους σκοπούς της συνεδρίας έκρινε σκόπιμο να αποστείλει επιστολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ζητώντας την κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής. Ειδικότερα, τα στοιχεία τα οποία ζήτησε η επιτροπή με την επιστολή της, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2013, αφορούν τα θέματα που εγέρθηκαν στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της, τα οποία αναφέρονται στην έκθεση της επιτροπής που ήδη κυκλοφόρησε, και για τα οποία ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανταποκρινόμενο στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, απέστειλε όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν με επιστολή, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013. Επισημαίνεται ότι ορισμένα στοιχεία είχαν ήδη σταλεί με επιστολή, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013, προς τον πρόεδρο της επιτροπής μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας.

Στα πλαίσια της νέας συνεδρίας τόσο ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου επανέλαβαν τις θέσεις τους για την ανάγκη άμεσης προώθησης του εν λόγω συμπληρωματικού προϋπολογισμού για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Ιατρικής Σχολής. Οι ίδιοι προσκεκλημένοι στα πλαίσια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής έδωσαν όλες τις αναγκαίες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις στα ερωτήματα που τους υποβλήθηκαν. Ειδικότερα, σε σχέση με το θέμα της συμφωνίας με το Υπουργείο Υγείας για την ένταξη των κλινικών ακαδημαϊκών στα κρατικά νοσοκομεία και τη μισθοδοσία τους, επισήμαναν ότι βρίσκεται υπό συζήτηση μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Υπουργός Υγείας, αφού τόνισε ότι είναι υπέρμαχος της λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής, επανέλαβε και αυτός στην επιτροπή ότι ο διάλογος σε σχέση με το θέμα της δομής και της μισθοδοσίας των κλινικών ακαδημαϊκών βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως επισήμανε περαιτέρω, αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου χρόνου θα υπάρξει απόφαση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα της μισθοδοσίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και χρήζει προσοχής, γιατί το υπουργείο πρέπει να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με τη μισθοδοσία και τη δομή των γιατρών του δημοσίου, καθώς και τις πιθανές αντιδράσεις από πλευράς γιατρών του ιδιωτικού τομέα. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα αυτό δεν επηρεάζει την ανάγκη προώθησης της έγκρισης του συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Όσον αφορά το Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο, όπως ανέφερε ο υπουργός, έχει ήδη παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για ενενήντα εννέα περίπου χρόνια, όμως η κυριότητά του παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η καθυστέρηση της προώθησης των εργασιών αναβάθμισης του εν λόγω κέντρου οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχαν υπογεγραμμένα συμβόλαια από χρήστες και έπρεπε να ζητηθεί σχετική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η οποία δόθηκε πρόσφατα, στις 25 Οκτωβρίου 2013.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας επισήμανε προς την επιτροπή ότι στον πίνακα δαπανών του συμπληρωματικού προϋπολογισμού τα άρθρα που αφορούν τα ερευνητικά προγράμματα/δραστηριότητες, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία κτιρίων (άρθρα 311 και 333), επειδή αφορούν κεφαλαιουχικές δαπάνες, έπρεπε να μεταφερθούν στο Κεφάλαιο 4 του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε ότι για το έτος 2014 θα κατατεθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός για τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής.

Η επιτροπή κάλεσε τόσο τον Υπουργό Υγείας όσο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου να την ενημερώσουν σε σχέση με την έκβαση του διαλόγου για το όλο θέμα της δομής και της μισθοδοσίας των κλινικών ακαδημαϊκών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και ο κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την έγκριση του εν λόγω συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

 

 

5 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων