Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνολικής Συμφωνίας Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππινών, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Πρόδρομος Προδρόμου Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας-Πλαισίου Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας των Φιλιππινών αφετέρου, η οποία υπογράφτηκε στην Πνoμ Πενχ (Καμποτία) στις 11 Ιουλίου 2012 από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας των Φιλιππινών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η υπό αναφορά συμφωνία επιβεβαιώνει την προσήλωση των συμβαλλόμενων μερών στις δημοκρατικές αρχές, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, στο κράτος δικαίου και στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα προνοεί για συνεργασία στους πιο κάτω τομείς:

1. Εντός του πλαισίου περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), ο Οργανισμός Xωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και o διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης-ASEAN, το Περιφερειακό Φόρουμ ASEAN (ARF), η Ευρωασιατική Σύνοδος Κορυφής (ASEM), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

2. Εντός του πλαισίου του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας, όπως η ερευνητική διαδικασία και πρόληψη συγκρούσεων, η συνεργασία στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, η παράνομη εμπορία φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, η τρομοκρατία και η δημόσια διοίκηση.

3. Εμπορίου και επενδύσεων, όπως η ανάπτυξη, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τελωνειακά θέματα και διευκόλυνση του εμπορίου, των επενδύσεων, της πολιτικής ανταγωνισμού και των διαβουλεύσεων.

4. Δικαιοσύνης και ασφάλειας, όπως η νομική συνεργασία, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Μετανάστευσης και ναυτικής εργασίας, όπως η μετανάστευση και η ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η κατάρτιση.

6. Οικονομικής συνεργασίας και συνεργασίας για την ανάπτυξη και άλλους τομείς, όπως η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις, η συνεργασία για ανάπτυξη, ο διάλογος για την οικονομική πολιτική της κοινωνίας των πολιτών, η διαχείριση του κινδύνου καταστροφών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η γεωργία, η αλιεία και η αγροτική ανάπτυξη, η περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργασία, η βιομηχανική πολιτική και συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι μεταφορές, η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, ο τουρισμός, η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν ότι υιοθετούν τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια στης Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

5 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων