Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνολικής Συμφωνίας-Πλαισίου Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Πρόδρομος Προδρόμου Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας-Πλαισίου Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, η οποία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2012 από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντιπρόσωπο της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η υπό αναφορά συμφωνία επιβεβαιώνει την προσήλωση των συμβαλλόμενων μερών στις δημοκρατικές αρχές, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, στο κράτος δικαίου και στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και παράλληλα προνοεί για τη συνεργασία στους πιο κάτω τομείς:

1. Εντός του πλαισίου περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, όπως ο Οργανισμός Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης-ASEAN, το Περιφερειακό Φόρουμ ASEAN (ARF), η Ευρωασιατική Σύνοδος Κορυφής (ASEM) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού.

2. Ανάπτυξης και συνεργασίας, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια.

3. Εμπορίου και επενδύσεων, όπως η ανάπτυξη, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τα τελωνειακά θέματα και η διευκόλυνση του εμπορίου, των επενδύσεων, της πολιτικής ανταγωνισμού και των διαβουλεύσεων.

4. Δικαιοσύνης, όπως η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης και άλλους τομείς, όπως η μετανάστευση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η υγεία, το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι, οι κλιματολογικές αλλαγές, η γεωργία, η δασοκομία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, η ισότητα των φύλων, τα κατάλοιπα πολέμου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο πολιτισμός, η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, οι μεταφορές, η ενέργεια και ο τουρισμός.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν ότι υιοθετούν τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσε πως η ομάδα του θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια στης Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

  

 

 

5 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων