Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μέσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Οκτωβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η, δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος, κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης, η οποία υπογράφτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.040, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, η υπό αναφορά συμφωνία έχει υπογραφτεί στα πλαίσια διεύρυνσης των σχέσεων του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας με Υπουργεία Υγείας άλλων χωρών, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σε διάφορους τομείς της δημόσιας υγείας και της ιατρικής επιστήμης.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

 

29 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων