Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Γεωργίου Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Λουκαΐδης Αβέρωφ Νεοφύτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 9, 16 και 23 Οκτωβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ποινικού κώδικα, ώστε να προστατεύεται περιουσία η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπο που βρίσκεται στη Δημοκρατία ή σε κυπριακό εμπίστευμα έναντι του κινδύνου πρόκλησης βλάβης ή ζημιάς ή αποστέρησης ή κατακράτησής της, ως αποτέλεσμα αδικήματος που διαπράχθηκε σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Ειδικότερα, προτείνεται τροποποίηση του άρθρου 5 του ποινικού κώδικα με την εισαγωγή προνοιών σύμφωνα με τις οποίες ο ποινικός κώδικας και οποιοσδήποτε άλλος νόμος που συνιστά αδίκημα θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση αδικημάτων τα οποία διαπράχθηκαν σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από οποιοδήποτε πρόσωπο, αν το αδίκημα προκάλεσε βλάβη ή ζημιά σε περιουσία ή αποστέρησε ή κατακρατεί περιουσία που ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπο που βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε κυπριακό εμπίστευμα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, αλλά και τα όσα ανέφερε ο εισηγητής της κατά τη συζήτησή της ενώπιον της επιτροπής, με αυτήν επιδιώκεται η ενίσχυση και η αναβάθμιση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ρύθμιση επιβάλλεται για τον εκσυχρονισμό της νομοθεσίας με τη διεύρυνση της δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων, ώστε να υπαχθούν σε αυτήν και οι πιο πάνω περιπτώσεις, παρέχοντας έτσι επιπρόσθετα νομικά μέσα σε Κύπριους πολίτες και σε εταιρείες που έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους στην Κύπρο, καθώς και σε εμπιστεύματα που διέπονται από το κυπριακό δίκαιο, να προστατεύσουν την περιουσία τους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τοποθετούμενοι σχετικά δήλωσαν καταρχάς ότι αντικρίζουν θετικά το σκοπό που επιδιώκεται με την προτεινόμενη ρύθμιση, αλλά παράλληλα εξέφρασαν την άποψη ότι αυτή καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα περιπτώσεων λόγω της γενικότητας στη διατύπωσή της, γι’ αυτό και επισήμαναν την ανάγκη αναδιατύπωσης του κειμένου της, ώστε αυτό να αποδίδει σαφέστερα τις περιπτώσεις που προτίθεται να καλύψει, όπως οι περιπτώσεις αυτές διευκρινίστηκαν από τον εισηγητή της στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής.

Ως εκ τούτου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας προέβη σε συγκεκριμένες εισηγήσεις με τις οποίες συμφώνησε ο εισηγητής της πρότασης νόμου και τις οποίες υιοθέτησε η επιτροπή, η οποία διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου.

Συγκεκριμένα, το κείμενο που διαμορφώθηκε από την επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω, διαλαμβάνει ότι η δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων επεκτείνεται στην εκδίκαση αδικημάτων που διαπράχθηκαν σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από οποιοδήποτε πρόσωπο, αν το αδίκημα προκάλεσε βλάβη ή ζημιά σε περιουσία ή αποστέρησε ή κατακρατεί περιουσία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας και που ανήκει άμεσα ή έμμεσα στη Δημοκρατία ή σε πρόσωπο που έχει τη μόνιμη διαμονή του στη Δημοκρατία ή σε εταιρεία που έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στη Δημοκρατία ή σε εμπίστευμα που διέπεται από το κυπριακό δίκαιο.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, τοποθετούμενη σχετικά με τον προβληματισμό μελών της επιτροπής σε σχέση με το ζήτημα της παράλληλης δικαιοδοσίας, επισήμανε την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2009 που επιτρέπει τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων σε δύο δικαιοδοσίες, καθώς και ότι το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται μεταξύ των κρατών, τονίζοντας παράλληλα ότι κανένας δε δικάζεται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του διαμορφωμένου στη βάση των πιο πάνω κειμένου της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου σύμφωνα με τα πιο πάνω κειμένου της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

23 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων