Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφενός, και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, αφετέρου, για Εγκατάσταση στην Κύπρο Υποστηρικτικής Βάσης της Κοινής Αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων για την Καταστροφή του Χημικού Οπλοστασίου της Συρίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Πρόδρομος Προδρόμου Αδάμος Αδάμου
Σωτήρης Σαμψών Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης

` Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας αφενός και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) αφετέρου για την εγκαθίδρυση υποστηρικτικής βάσης της κοινής αποστολής ΟΗΕ-ΟΑΧΟ στο έδαφος της Δημοκρατίας και την παροχή διευκολύνσεων για την ασφαλή παρουσία και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της κοινής αποστολής, η οποία καταρτίστηκε μέσω ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των διευθυντών των γραφείων του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και του γενικού διευθυντή του ΟΑΧΟ, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, αφενός και του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2013, αφετέρου, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εξωτερικών, η απόφαση για την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας απορρέει από το Ψήφισμα 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την απόφαση EC-M-33/DEC.1 του εκτελεστικού συμβουλίου του ΟΑΧΟ, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2013. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο οποίος δυνάμει του πιο πάνω ψηφίσματος και της πιο πάνω αναφερόμενης απόφασης εξουσιοδοτήθηκε να ετοιμάσει σχετική έκθεση για τον τρόπο και τη διαδικασία υλοποίησής τους, διερεύνησε μέσω επιστολής του, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, τις προθέσεις της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για το ενδεχόμενο εγκαθίδρυσης στο έδαφός της βάσης υποστήριξης των επιχειρήσεων της κοινής αποστολής ΟΗΕ-ΟΑΧΟ στη συριακή επικράτεια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, σε απαντητική επιστολή του, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2013, εξέφρασε τη συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το σκοπό αυτό, καταγράφοντας παράλληλα την ετοιμότητά της να συζητήσει και να συμφωνήσει επί των όρων που θα διέπουν τη συμφωνία εγκαθίδρυσης της εν λόγω βάσης και της παροχής των διευκολύνσεων προς την κοινή αποστολή.

Η διευθύντρια του γραφείου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και ο διευθυντής του γραφείου του γενικού διευθυντή του ΟΑΧΟ, όπως περαιτέρω αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, απέστειλαν κοινή επιστολή, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, στην οποία απαριθμούνται τα αιτήματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή παρουσία, την εύρυθμη λειτουργία και τις δραστηριότητες της κοινής αποστολής στην Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, απαντώντας στην εν λόγω επιστολή, επισήμανε πως η Κυπριακή Δημοκρατία συναινεί στους όρους που περιέχονται σε αυτή. Συναφώς, στην υπό αναφορά συμφωνία, η οποία καταρτίστηκε στη βάση των εν λόγω επιστολών, γίνεται αναφορά στους όρους που θα διέπουν τη συνεργασία Κυπριακής Δημοκρατίας και ΟΗΕ-ΟΑΧΟ. Οι σημαντικότεροι όροι της εν λόγω συμφωνίας αφορούν τα ακόλουθα:

1. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα παράσχει στην κοινή αποστολή τα προνόμια και τις ασυλίες όπως ορίζονται από τη σύμβαση περί των Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών (1946), της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και από τη σχετική συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας-ΟΑΧΟ επί αυτού.

2. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εξαιρεί τους αξιωματούχους και άλλα μέλη της αποστολής από την καταβολή θεωρήσεων εισόδου και να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για απρόσκοπτη είσοδο, διαμονή και έξοδο από το έδαφος της Δημοκρατίας τόσο σε αυτούς όσο και στον εξοπλισμό τους.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία θα τεθεί επίσημα σε ισχύ κατόπιν ενημέρωσης του ΟΗΕ και του ΟΑΧΟ από την Κυπριακή Δημοκρατία ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εσωτερικές διαδικασίες και πως αυτή έχει επικυρωθεί. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης όλων των εσωτερικών νομοθετικών διαδικασιών, η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύτηκε να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σημειώνεται ότι η συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελεσίδικη αποχώρηση της αποστολής από την Κυπριακή Δημοκρατία, κατόπιν ολοκλήρωσης του έργου της, σύμφωνα με τους όρους εντολής του Ψηφίσματος 2118 (2013).

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε στην επιτροπή πως η άμεση κύρωση της συμφωνίας από την ολομέλεια της Βουλής αποδεικνύει την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδράμει στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να επισπεύσει τις διαδικασίες πλήρους εφαρμογής των προνοιών του Ψηφίσματος 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο προβλέπει την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας με την εγκαθίδρυση υποστηρικτικής βάσης στην Κύπρο προς διευκόλυνση του έργου της κοινής αποστολής του ΟΗΕ και του ΟΑΧΟ στη Συρία, καθώς και στην ευρύτερη προσπάθεια διαχείρισης του συριακού προβλήματος. Περαιτέρω, όπως δήλωσε πρόσθετα ο ίδιος εκπρόσωπος, η άμεση κύρωση της συμφωνίας επιβεβαιώνει παράλληλα και το σταθεροποιητικό ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει η Κύπρος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

24 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων