Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Μετονομασίας του Γραφείου Προγραμματισμού Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Ανδρέας Μιχαηλίδης
Πάμπος Παπαγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Οκτωβρίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η μετονομασία του Γραφείου Προγραμματισμού σε Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης”, ώστε να αποδίδεται καλύτερα το εύρος των νέων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.

Ειδικότερα, με το πιο πάνω νομοσχέδιο προβλέπεται όπως οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμούς γίνεται αναφορά στο Γραφείο Προγραμματισμού, αντί αυτής να θεωρείται ότι γίνεται αναφορά στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η διευθύντρια του Γραφείου Προγραμματισμού ανέφερε ότι η ανάγκη για μετονομασία του εν λόγω γραφείου προκύπτει από την αλλαγή στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, τα οποία εστιάζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες επικεντρωμένους στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο συντονισμό ως προς την εφαρμογή των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης και στην προσπάθεια για επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας. Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο η πολιτική εποπτεία του γραφείου θα ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τη δομή και τη γενικότερη λειτουργία του γραφείου όπως αυτή προκύπτει από τα νέα καθήκοντα και αρμοδιότητές του, καθώς και την κατάθεση στοιχείων σε σχέση με το βαθμό συνεισφοράς και απορρόφησης κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Συναφώς, η αρμόδια λειτουργός δεσμεύτηκε να καταθέσει τα εν λόγω στοιχεία στην επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

15 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων