Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η αποκατάσταση της ορθότητας της μεταφοράς του αρχικού κειμένου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου, που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 23 Νοεμβρίου 2011, στον περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικό) Νόμο.

Ειδικότερα, στο υφιστάμενο άρθρο της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που ποινικοποιεί τα αδικήματα τα σχετιζόμενα με την παιδική πορνογραφία ποινικοποιείται μεταξύ άλλων η προαγωγή παιδικής πορνογραφίας αντί τηςεξασφάλισης παιδικής πορνογραφίας, λόγω λανθασμένης μετάφρασης του αγγλικού όρου “procuring” που χρησιμοποιείται στο άρθρο 9(1)(d) της υπό αναφορά σύμβασης. Η λανθασμένη μετάφραση του εν λόγω όρου της σύμβασης έχει εντοπιστεί από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού η σχετική διάταξη της υπό αναφορά σύμβασης αποσκοπεί στην ποινικοποίηση της εξασφάλισης πορνογραφικού υλικού και όχι της προαγωγής του υλικού αυτού, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί τόσο από την ελληνική μετάφραση της σύμβασης που ενσωματώνεται στο βασικό νόμο, όπου ο όρος “procure” μεταφράστηκε ορθά ως εξασφαλίζει, όσο και από την επεξηγηματική έκθεση της σύμβασης, όπου αναφέρεται ότι ο όρος “procuring” σημαίνει εξασφαλίζει”.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε στην επιτροπή πως η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να απαλειφθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται σε σχέση με τη διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με την εξασφάλιση παιδικής πορνογραφίας, αλλά και την εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι λανθασμένα καθορίζεται η ίδια ποινή για όλα τα προβλεπόμενα στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία αδικήματα τα σχετιζόμενα με την παιδική πορνογραφία. Συναφώς, όπως επισήμαναν, τα εν λόγω αδικήματα θα έπρεπε να διαβαθμιστούν ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και να καθοριστούν διαφορετικές ποινές για το καθένα από αυτά.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διευκρίνισε στην επιτροπή πως η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου καθορίζει τα αδικήματα σε σχέση με την παιδική πορνογραφία και πως ο καθορισμός των ποινών για τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων επαφίεται στα κράτη μέλη. Συναφώς, όπως ανέφερε η ίδια, στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία κρίθηκε όπως καθοριστεί η ίδια μέγιστη ποινή για όλα τα υπό αναφορά αδικήματα, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι κατά την εκδίκαση υποθέσεων σχετιζόμενων με τα εν λόγω αδικήματα παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να κρίνει και να αποφασίσει το ύψος της επιβαλλόμενης ποινής.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στην επιτροπή πως η διάπραξη αδικημάτων που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία ποινικοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας Θυμάτων Νόμου, στον οποίο προβλέπονται διαφορετικές ποινές από αυτές που καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

8 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων