Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Σεπτεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 35 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αρχαιοτήτων Κανονισμών αναφορικά με τη χρήση των αρχαίων μνημείων και τα τέλη εισόδου σε μουσεία και αρχαία μνημεία.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με αυτούς καθορίζονται πρόσθετα κριτήρια και διαδικασίες για τη χρήση αρχαίων μνημείων Α´ Πίνακα, καθώς και η αύξηση των τελών εισόδου σε μουσεία και αρχαία μνημεία.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, προτείνεται αύξηση στα τέλη εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και επαρχιακά μουσεία από €1,70 σε €3,00 και στο Κυπριακό Μουσείο Λευκωσίας και σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους από €3,40 σε €5,00. Παράλληλα, προτείνεται αύξηση στα τέλη του ημερήσιου δελτίου εισόδου που μπορεί να εκδίδει ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων από €6,80 σε €10,00 και του εβδομαδιαίου δελτίου από €17,10 σε €30,00. Επιπρόσθετα, προτείνεται η εισαγωγή νέας πρόνοιας για έκδοση τριήμερου δελτίου εισόδου έναντι του ποσού των €20,00. Η χρήση των αρχαίων μνημείων Α´ Πίνακα προτείνεται να αυξηθεί από €342 σε €500 και η είσοδος στο κοινό σε συγκεκριμένα μουσεία και μνημεία κατά τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων και Χώρων (18 Απριλίου) και κατά τη Διεθνή Ημέρα/Νύκτα Μουσείων (18 έως 19 Μαΐου) προτείνεται να είναι δωρεάν. Επίσης, προτείνεται η δωρεάν είσοδος σε μουσεία και μνημεία συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων, όπως παιδιών κάτω των δώδεκα ετών, οργανωμένων σχολικών ομάδων, μελών της αστυνομίας και του στρατού.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, οι προτεινόμενες αυξήσεις σε ποσοστό 17% είναι επιβεβλημένες από το Μνημόνιο Συναντίληψης με την τρόικα, αλλά και δικαιολογημένες, καθότι για πολλά χρόνια τα εν λόγω τέλη δεν αναθεωρήθηκαν. Το γεγονός, τόνισε, ότι οι περισσότερες αυξήσεις που προτείνονται είναι υψηλότερες του 17% οφείλεται στο ότι τα υφιστάμενα τέλη είναι πολύ χαμηλά και αμετάβλητα για πολλά έτη.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πρόσθετα ότι, παρ’ όλο που οι προτεινόμενες αυξήσεις είναι υψηλότερες από τις επιβαλλόμενες δυνάμει του μνημονίου, εντούτοις το υπουργείο της συμφωνεί με αυτές για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν από την εκπρόσωπο του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ δήλωσε ότι για σκοπούς μη επηρεασμού του τουριστικού προϊόντος οι προτεινόμενες αυξήσεις θα πρέπει να περιοριστούν στο 17% που επιβάλλεται από το Μνημόνιο Συναντίληψης με την τρόικα.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αύξηση των τελών, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα επηρεάσουν την τουριστική βιομηχανία, αφού θα επιφέρουν αύξηση του κόστους του συνολικού τουριστικού πακέτου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού ενημερώθηκε γραπτώς από την αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την υφιστάμενη κατάσταση της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και των εσόδων του Τμήματος Αρχαιοτήτων από τις εισπράξεις των εισιτηρίων, αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιήσει συγκεκριμένες πρόνοιες των κανονισμών ως ακολούθως:

1. Να μειώσει το προτεινόμενο τέλος του ημερήσιου δελτίου εισόδου από €10,00 σε €8,50, του τριήμερου δελτίου εισόδου από €20,00 σε €17,00 και του εβδομαδιαίου δελτίου εισόδου από €30,00 σε €25,00.

2. Να μειώσει τα προτεινόμενα τέλη εισόδου για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα επαρχιακά μουσεία από €3,00 σε €2,50 και για το Κυπριακό Μουσείο Λευκωσίας και για τους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους από €5,00 σε €4,50.

3. Να τροποποιήσει τις πρόνοιες που αφορούν τη δωρεάν είσοδο στα μουσεία και στα αρχαία μνημεία, ώστε να τυγχάνουν του ωφελήματος αυτού μεταξύ άλλων οι εθνοφρουροί, οι μαθητές, οι φοιτητές και οι άνεργοι, ενώ οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος, οι πολύτεκνοι, οι οικογένειες με τρία παιδιά και οι συνταξιούχοι να επιβαρύνονται με το 50% της τιμής εκάστου εισιτηρίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

24 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων