Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών:
Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος
Σωτήρης Σαμψών Ρίκκος Μαππουρίδης
Γιώργος Λουκαΐδης Άριστος Δαμιανού
Αδάμος Αδάμου Γιώργος Λουκαΐδης
Σοφοκλής Φυττής Γιώργος Γεωργίου
  Νικόλας Παπαδόπουλος
  Αντώνης Αντωνίου
  Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησαν το πιο πάνω νομοσχέδιο σε κοινή τους συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η αστυνομία και το Ανώτατο Δικαστήριο, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση των τροποποιήσεων που επέφερε στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου η Αναθεωρητική Διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην Καμπάλα στις 11 Ιουνίου 2010, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά την πιο πάνω διάσκεψη και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2012.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, οι πιο πάνω αναφερόμενες τροποποιήσεις επιφέρουν μεταξύ άλλων τις πιο κάτω αλλαγές στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου:

1. Θεσπίζεται το “έγκλημα της επίθεσης”, το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την προετοιμασία, υποκίνηση ή εκτέλεση πράξης επίθεσης ιδιαίτερης βαρύτητας, που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2. Καθορίζονται επτά είδη πράξεων ως πράξεις που συνιστούν “πράξη επίθεσης”, στα πλαίσια του τροποποιημένου καταστατικού.

3. Ρυθμίζεται το δικαιοδοτικό πλαίσιο για το “έγκλημα της επίθεσης”, τόσο μετά από παραπομπή από το ενδιαφερόμενο κράτος όσο και μετά από παραπομπή του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον των επιτροπών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσαν τις επιτροπές ότι οι πράξεις που αναφέρονται ρητά στις πρόνοιες που προστίθενται από τις Τροποποιήσεις της Καμπάλας είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας και περιλαμβάνουν:

1. την εισβολή ή επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους στο έδαφος ενός άλλου κράτους, καθώς και οποιαδήποτε στρατιωτική κατοχή, έστω και προσωρινή, η οποία προκύπτει από τέτοια εισβολή,

2. το βομβαρδισμό από τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους ενάντια στο έδαφος άλλου κράτους και

3. τον αποκλεισμό των λιμένων ή των ακτών ενός κράτους από τις ένοπλες δυνάμεις ενός άλλου κράτους.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε περαιτέρω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει άριστο μητρώο προσυπογραφής διεθνών συμβάσεων που αφορούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ότι με την κύρωση των Τροποποιήσεων της Καμπάλας συμπληρώνεται το πλέγμα των συμβατικών αυτών κειμένων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη συνεδρίαση της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλουν το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

18 Σεπτεμβρίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων