Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013» και «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Φακοντής, εκπροσωπώντας Κυριάκος Χατζηγιάννης
τον κ. Σταύρο Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Ρούλα Μαυρονικόλα, εκπροσωπώντας Ζαχαρίας Ζαχαρίου
τον κ. Νίκο Νικολαΐδη Γιώργος Γεωργίου
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνέχισε την εξέταση των πιο πάνω νομοσχεδίων, για τα οποία έχει ήδη κυκλοφορήσει έκθεση στις 4 Σεπτεμβρίου 2013, σε έκτακτη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων), εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) (ΟΕΒ), του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως (CCRA) (ΚΕΒΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτων (ΠΑΣΕΑ) (ΠΟΒΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων, της Ομοσπονδίας Τουριστικών Λεωφορείων Κύπρου, των Εμπορευματικών Μεταφορέων (ΠΟΒΕΚ) και του Συνδέσμου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βραχυπρόθεσμης και Μακροπρόθεσμης Ενοικίασης Οχημάτων (CVRLA).

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, είναι η τροποποίηση του νόμου για τους φόρους κατανάλωσης, για να καθορισθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα (CO2) ως η μόνη παράμετρος υπολογισμού του φόρου κατανάλωσης για:

1. τα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 870321-870390 (εξαιρουμένων των ασθενοφόρων, νεκροφόρων και μηχανοκίνητων οχημάτων τύπου “pick-up”, στα οποία περιλαμβάνονται τα οχήματα με δύο σειρές καθισμάτων, γνωστά ως διπλοκάμπινα”),

2. τα μηχανοκίνητα οχήματα τύπου “van”, τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8704 με μικτό βάρος το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2 032 χγρ. και καθαρό χώρο φορτίου ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μ.

Σκοπός τους δεύτερου νομοσχεδίου, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα και την τροχαία κίνηση, έτσι ώστε:

1. ο καθορισμός των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα (CO2) να αποτελεί τη μόνη παράμετρο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1 και για ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα τύπου “van”, τα οποία θα εγγράφονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό αναφορά νομοσχεδίου,

2. να καθιερωθεί ειδικό τέλος ως αναπόσπαστο μέρος του τέλους κυκλοφορίας στα ήδη εγγεγραμμένα οχήματα,

3. να εισαχθούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις οι οποίες να αφορούν τον τρόπο υπολογισμού και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Όπως είναι γνωστό, στο στάδιο της συζήτησης των νομοσχεδίων κατά τη συνεδρία της επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, υπήρξαν από μερίδα των εμπλεκόμενων φορέων αντιδράσεις και σημαντικές διαφωνίες για ορισμένες από τις πρόνοιές τους.

Η επιτροπή, συμμεριζόμενη τις ανησυχίες των διάφορων επαγγελματιών του κλάδου, αποφάσισε όπως οι αρμόδιοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι επανεξετάσουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στην πρώτη έκθεση της επιτροπής, η οποία είχε κυκλοφορήσει, και επανέλθουν με την τελική θέση των αρμόδιων υπουργείων επί των ειδικότερων αυτών θεμάτων.

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενο στην πιο πάνω απόφαση της επιτροπής, με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2013, διαβίβασε στη Βουλή τις αναθεωρημένες προτάσεις της κυβέρνησης για τροποποίηση συγκεκριμένων προνοιών των νομοσχεδίων.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις επί των αρχικά κατατεθέντων νομοσχεδίων αναφέρονται στο απόσπασμα της πιο πάνω επιστολής, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Κατά τη συζήτηση επί των αναθεωρημένων νομοσχεδίων ενώπιον της επιτροπής οι αρμόδιοι εκπρόσωποι ανέλυσαν τις τροποποιήσεις που προέκυψαν έπειτα από την επανεξέταση των αρχικών προνοιών των νομοσχεδίων και ειδικότερα επί των σημείων που είχαν τεθεί από την επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρία της. Οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν επίσης συναφώς ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις έτυχαν διαβούλευσης και συμφωνήθηκαν με εκπροσώπους της τρόικας. Περαιτέρω, οι ίδιοι κατέθεσαν αναλυτικό σημείωμα στο οποίο καταγράφονται τα υπολογιζόμενα έσοδα από τις νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της επανεξέτασης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα κατάθεσης σχετικών τροπολογιών.

 

5 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων