Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιώργος Περδίκης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Μαρία Κυριακού
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Λουκαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Αντρέας Φακοντής
Γιάννος Λαμάρης Κώστας Κώστα
Νίκος Νικολαΐδης Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι ο καλύτερος έλεγχος και η παρακολούθηση των δαπανών για επαρκέστερη οικονομική διαχείριση των κονδυλίων της ΑΤΗΚ στα πλαίσια της ενίσχυσης της διαφάνειας και της καλύτερης αξιολόγησης τυχόν κινδύνων.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί του Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2013 Νόμου του 2013, ώστε να δεσμευτούν συγκεκριμένες πιστώσεις, που αφορούν κεφαλαιουχικές δαπάνες της Αρχής και έργα επί πληρωμή για τρίτους, έτσι που να απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης ή για αναλήψεις δεσμευμένων δαπανών.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, γίνεται εισήγηση για δέσμευση των πιστώσεων των πιο κάτω άρθρων του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το έτος 2013:

1. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (€4.650.000).

2. Εφαρμογές πληροφορικής (€14.076.000).

3. Ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης (€12.794.700).

4. Αυτοκίνητα (€1.530.000).

5. Έπιπλα και σκεύη (€345.600).

6. Υποδομές πληροφορικής (€9.472.500).

7. Δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών (€14.712.400).

8. Κεντρικό σύστημα διαχείρισης δικτύων και υπηρεσιών (€2.400.000).

9. Έργα επί πληρωμή για τρίτους (€14.734.400).

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ ενημέρωσε την επιτροπή ότι το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής με επιστολή του, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2013, κοινοποίησε προς την ανώτατη διεύθυνση του οργανισμού την απόφασή του για αναστολή νέων κεφαλαιουχικών δαπανών, περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ, ώστε να συνάδει με τα νέα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας. Ο ίδιος σημείωσε περαιτέρω ότι ελέγχονται σε τακτική βάση οι επισφάλειες και δρομολογούνται διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση που η λήψη τους κριθεί αναγκαία.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή της ΑΤΗΚ, η Αρχή δε διαφωνεί με την προώθηση του νομοσχεδίου, νοουμένου ότι δεν επηρεάζει δυσμενώς την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού και δεν προκαλεί καθυστερήσεις στην υποβολή και διεκπεραίωση των σχετικών παραγγελιών.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση τέθηκε επίσης εισήγηση εκ μέρους της επιτροπής όπως στα προτεινόμενα προς δέσμευση κονδύλια περιληφθούν οι πιστώσεις των άρθρων 150 (Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης, €12.000.000) και 480 (Cytavision, €22.000.000) του Κεφαλαίου Δαπανών 20000 (Τρέχουσες δαπάνες) του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το έτος 2013. Η εν λόγω εισήγηση έγινε αποδεκτή από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και συναφώς ενσωματώθηκε στο υπό εξέταση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο ο τίτλος του θα διαμορφωθεί, έτσι ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

3 Σεπτεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων